Szkoły wyższe

Powtórzono wybory rektora w PWSW w Przemyślu

Opublikowano: 2020-06-04

forum akademickie
Źródło: PWSW

Dr Paweł Trefler zdobył wymaganą większość głosów w powtórzonych wyborach na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Będzie kierował uczelnią już drugą kadencję.

Przypomnijmy, że pierwsze podejście Kolegium Elektorów do wyboru rektora PWSW odbyło się 27 marca. Kandydowali: obecny rektor – dr Paweł Trefler i dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju i współpracy. Elektorzy jednogłośnie opowiedzieli się za tym pierwszym. Wybory, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbyły się w trybie online. Tyle że takiej formy… nie przewidywał statut uczelni ani regulamin elekcji.

W reakcji na nieprawidłowo przeprowadzone głosowanie dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przesłała do PWSW informację, w której stwierdza, że „dopuszczalna jest organizacja wyborów w trybie online pod warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób  sprawny i w pełni bezpieczny”. Ponieważ żaden z warunków odnoszących się czy to do statutu, czy do regulaminu wyborów, nie został spełniony, unieważniono reelekcję dr. Pawła Treflera.

W toku dalszej procedury dostosowano Statut uczelni do możliwości przeprowadzenia wyborów zdalnie, ale 25 maja Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o przeprowadzeniu głosowania w… trybie zwykłym. Doszło do niego w piątek 29 maja. Elektorzy mieli do wyboru tych samych kandydatów co za pierwszym razem. Rozstrzygnięcie również podobne – jednogłośne zwycięstwo dr. Pawła Treflera. Tym samym został on rektorem PWSW na drugą kadencję.

Dr Paweł Trefler z przemyską uczelnią związany jest od 2009 r. Prowadzi zajęcia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii (którego był wicedyrektorem w latach 2011–2015) oraz w Instytucie Socjologii. Doktorat obronił w 2009 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary jego badań naukowych to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i relacje cywilno-wojskowe w Ameryce Łacińskiej. Jest autorem monografii pt. „Siły zbrojne w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i Współczesność”, a także artykułów o tematyce latynoamerykanistycznej publikowanych głównie w „Ad Americam”, „Kwartalniku Analityczno-Informacyjnym Ameryka Łacińska”, „Nowej Ukrainie” i „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”. Stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) – półroczny staż badawczy na Uniwersytecie Diego Portalesa w Santiago de Chile. Przez pół roku przebywał także na stażu badawczym na Uniwersytecie Autonomicznym w Querétaro, prowadząc badania w ramach grantu FOFI-UAQ. Należy do Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie