Życie akademickie

Poziom nauki zagrożony?

Opublikowano: 20.03.2018

forum akademickie
Prof. Marek Kornat. Źródło: IBnT

„Nauka polska i szkolnictwo wyższe nie znajdują się w położeniu katastrofalnym. Rewolucja nie jest potrzebna. Niezbędne są mądre korektury tego, co obecnie mamy. Z pewnością nie chodzi nam o kwestionowanie potrzeby zmian w polskim szkolnictwie wyższym tylko dlatego, że żyjemy zapatrzeni w przeszłość. Jednak w tej ustawie nie widzę rozwiązania ani jednego problemu, który trapi obecną naukę. To, co piszemy na początku, to rezultat pozytywnej korekty pierwszego, jeszcze gorszego projektu. Np. wycofanie się z pomysłu tajnych recenzji jest dobre w tym sensie, że tajne recenzje w postępowaniach awansowych umożliwiłyby załatwianie między sobą porachunków. Zniknęłaby jakakolwiek odpowiedzialność za słowo. Jednak nie możemy za to chwalić ministerstwa. Po prostu wycofano się z czegoś jeszcze gorszego” – mówi prof. Marek Kornat, inicjator listu otwartego w sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Piotrem Kieracińskim w marcowym numerze FA. Według historyka, zmiany, jakie proponuje resort nauki w projekcie ustawy zwanym Konstytucją dla Nauki, zmierzają do obniżenia poziomu nauki w Polsce. Analizując punkt po punkcie treść listu otwartego, prof. Kornat wypowiada się m.in. przeciwko tworzeniu rad uczelni z osób pochodzących spoza nich i przyznaniu im kompetencji, jakie proponuje projekt ustawy, krytykuje tzw. dydaktyczną ścieżkę kariery akademickiej, widząc w niej zagrożenie dla zatrudnienia w uczelniach młodych zdolnych badaczy, sprzeciwia się likwidacji obowiązku robienia habilitacji, zwłaszcza w naukach humanistycznych, dla których będzie to – według uczonego – cios śmiertelny. W wywiadzie nie zabrakło też wątków finansowych czy ewaluacyjnych.

Prof. Bogdan Jackowiak, przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, skupia się natomiast w swoim artykule na kwestii likwidacji wydziałów w uczelniach, która – choć nie wprost – wynika z przepisów projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Analizując możliwe konsekwencje wprowadzenia w życie tej regulacji, uczony pisze m.in.: „Likwidując wydziały w ich dotychczasowym kształcie projekt ustawy proponuje przeniesienie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów z tego poziomu na poziom uczelni, która wcześniej będzie musiała uzyskać uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinach na nowo sklasyfikowanych.

Realizacja tych zapisów to niezwykle złożone przedsięwzięcie, które – stawiam zdecydowanie taką tezę – w żadnym stopniu nie przyczyni się do podniesienia poziomu jakości kształcenia, natomiast spowoduje konieczność zaangażowania ogromnych sił i środków (w tym finansowych). W świetle wielkiej pracy wykonanej przez uczelnie w okresie ostatnich lat, związanej m.in. z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji oraz dalszych zadań nakładanych przez Polską Ramę Kwalifikacji, proponowana w projekcie zmiana nie znajduje poważnego uzasadnienia. Podnoszone często w dyskusji argumenty o tym, że student w nowym systemie nie będzie ograniczony do studiowania na kierunkach „przypisanych” do wydziałów, nie uwzględnia wielu znakomicie wykorzystywanych przez uczelnie możliwości prowadzenia kierunków wspólnie przez wydziały tej samej lub różnych uczelni, a także studiów interdyscyplinarnych”.

Oprócz elektronicznych i drukowanych łamów „Forum Akademickiego” oba artykuły można przeczytać również w bloku tekstów poświęconych dyskusji nad projektem Konstytucji dla Nauki, gdzie prezentujemy wszystkie teksty dotyczące tej tematyki, jakie ukazały się w kolejnych numerach naszego miesięcznika.

Zachęcamy do lektury FA 3/2018 w wydaniu online , a także elektronicznym i drukowanym.

 

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie