Konkursy

Poznaliśmy studenckich noblistów

Opublikowano: 2020-07-25

forum akademickie

Badacze kosmosu, członkowie międzynarodowych zespołów badawczych, artyści, młodzi dziennikarze oraz autorzy naukowych monografii – dziewięcioro wybitnych studentów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki zdobyło statuetki Studenckiego Nobla. Gala Finałowa, w której uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, odbyła się 24 lipca.

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Uczestnicy co roku zaskakują publikacjami w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą, udziałem w pracach badawczych czy też reprezentowaniem uczelni na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. W tym roku najlepsi studenci zmierzyli się w aż dziewięciu kategoriach. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele 6 polskich uczelni, wybrała laureatów:

  • Adam Cieślik (Uniwersytet Jagielloński) – Fizyka i Astronomia
  • Sandra Wawrzyniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Dziennikarstwo i literatura
  • Agata Binienda (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Juliusz Bojarczuk (Politechnika Warszawska) – Nauki Techniczne
  • Szymon Ogryzek (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie) – Sztuka
  • Anna Suska (Uniwersytet Warszawski) – Nauki Społeczne
  • Magdalena Lubaś (Uniwersytet Jagielloński) – Nauki Ekonomiczne
  • Magdalena Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Działalność społeczna
  • Krzysztof Kotowski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – Medycyna i Farmacja

Tegoroczna, jedenasta już, edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Daj się (d)ocenić!”. Zamiarem organizatorów było docenienie wkładu młodych badaczy, twórców i społeczników w rozwój polskiej nauki i kultury, a jednocześnie stworzenie platformy do zaprezentowania i oceny ich osiągnięć.

− Jestem przekonany, że znalezienie się w gronie studenckich noblistów to pierwszy krok do tego, by w przyszłości aktywnie uczestniczyć w budowaniu polskiej nauki – podkreślił minister Wojciech Murdzek.

źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie