Szkoły wyższe

Pozytywna rotacja

Opublikowano: 2017-03-13

forum akademickie

Powołany w 2008 roku z myślą o rozwijaniu współpracy oraz prowadzeniu wymiany podchorążych i młodszych oficerów między europejskimi uczelniami wojskowymi program Emilyo wzbogacił się właśnie o nowego członka. Do grona stowarzyszonych dołączyła bowiem Wojskowa Akademia Techniczna, której przedstawiciele, ppłk dr inż. Mariusz Gontarczyk i ppor. dr Marcin Górnikiewicz z Działu Współpracy Międzynarodowej, uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Grupy Implementacyjnej odbywającym się w ramach European Security and Defence College w Brukseli.

WAT realizuje obecnie nową politykę uczelnianą ukierunkowaną na pozyskiwanie doświadczeń wynikających ze współdziałania z partnerami zagranicznymi i utrwalania wzajemnych, koalicyjnych więzi, podejmując czynności służące zawarciu porozumień umożliwiających prowadzenie programu wymiany stanowiącego szansę rozwoju indywidualnych zainteresowań uczestniczących w nim członków, jak również zwiększenia wiedzy i umiejętności, a nadto utworzenia wspólnej europejskiej kultury i dążenia do pełnej interoperacyjności. Planowane w najbliższym czasie wizyty studyjne w uczelniach partnerskich programu posłużą ustaleniu szczegółów umów i programu kształcenia w ramach zainaugurowanej współpracy.

W odbywających się w dniach 20-22 lutego br. obradach oprócz WAT udział wzięły także delegacje uczelni z Estonii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Cypru, Francji, Niemiec, Austrii oraz Szwecji. Polskę reprezentowali ponadto przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina.

az

(źródło: wat.edu.pl)

Fot. Symeon Zambas


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie