Szkoły wyższe

Prawie 5 mln zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów WSPiA

Opublikowano: 14.09.2017

forum akademickie

Symulator biznesowy, warsztaty z zakresu działalności gospodarczej, zajęcia z marketingu internetowego, certyfikowane szkolenia z prawniczego języka angielskiego, zajęcia z profesji prawniczych, certyfikowane szkolenia pracownika ochrony oraz nowa anglojęzyczna specjalność z zakresu logistyki. To tylko wybrane propozycje bezpłatnych, dodatkowych zajęć, w których uczestniczyć mogą studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych na dodatkowe zajęcia dla swoich studentów. Łącznie na 4 różne projekty podnoszące kompetencje i przygotowujące studentów do przyszłej pracy uczelnia pozyskała ponad 4,6 mln zł.

Projekty dla studentów realizowane będą aż do 2020 r. Dzięki temu w najbliższych latach z bezpłatnych dodatkowych i praktycznych zajęciach przygotowujących do rozpoczęcia pracy zaraz po studiach skorzystać będą mogli wszyscy studenci rozpoczynający naukę w WSPiA.

„Administracja // Zarządzanie”

Na kierunku „Administracja // Zarządzanie” uczelnia ma dla studentów dwie propozycję. Pierwszy projekt to „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy”. Drugi to „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”. W ramach dodatkowych zajęć dla studentów przygotowano np. symulator biznesowy pozwalających założyć i prowadzić wirtualną firmę, warsztaty dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajęcia z marketingu internetowego. Dodatkowo będą mogli uczestniczyć w wizytach studyjnych u pracodawców, w instytucjach wspomagających prowadzenie biznesu. Organizowane będą również spotkania „z ciekawym człowiekiem” dotyczące startupów i rozwijania własnego pomysłu na biznes.

„Prawo”

Dla studentów „Prawa” w ramach projektu „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” przygotowano m.in. certyfikowane szkolenia językowe TOLES z prawniczego języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w Klinice Prawa. Studenci będą mogli uczestniczyć w ścieżkach aplikacyjnych, czyli dodatkowych zajęciach z profesji prawniczych, które poprowadzą doświadczeni adwokaci, sędziowie, prokuratorzy i radcy prawni. W planach są także symulowane rozprawy sądowe, pokazujące praktyczne aspekty zawodów prawniczych.

„Bezpieczeństwo wewnętrzne”

Ciekawe propozycje w ramach projektów unijnych WSPiA ma także dla osób rozpoczynających studia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Jest to projekt „Ochrona osób i mienia w Polsce – zostań profesjonalistą – wykwalifikowany Absolwent WSPiA”. Główna część projektu to m.in. certyfikowane szkolenia pracownika ochrony osób i mienia oraz praktyczne zajęcia na profesjonalnej strzelnicy. Dodatkowo studenci będą uczestniczyć w wizytach studyjnych u pracodawców z sektora ochrony osób i mienia.

Studia II stopnia

WSPiA ma także propozycję dla osób rozpoczynających studia II stopnia na kierunku „Administracja”. Jest to nowa anglojęzyczna specjalność „Management of Transport, Shipping, Logistics”. Wartość projektu, w ramach którego uruchomiona zostanie ta specjalność to prawie 1 mln 200 tys. zł. Management of Transport, Shipping, Logistics to unikatowa specjalność, która kształcić będzie specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych oraz u operatorów usług logistycznych. Przy tworzeniu tej specjalności wspomaga nas prof. Wiesław Czyżowicz z SGH, jeden z najwybitniejszych specjalistów z zakresu prawa celnego w Europie. W WSPiA pojawią się nowi wykładowcy m.in. eksperci z zakresu logistyki, transportu, otoczenia portów lotniczych, rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych oraz wykładowcy z Niemiec, Hiszpanii oraz Czech.

Przemysław Pawlak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie