Sprawy nauki

Prezydent podpisał ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Opublikowano: 2019-03-18

forum akademickie
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która powołuje do życia Sieć Badawczą Łukasiewicz. W jej ramach działać będzie 37 instytutów badawczych oraz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Celem sieci jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. W uzasadnieniu ustawy napisano, że sieć zapewni bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w jej skład, m. in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów. Sieć ma stanowić „pomost” między nauką a gospodarką. Jej zadaniem będzie też prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.

– Cieszę się, że na naszych oczach projekt poselski, nad którym prace rozpoczęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazł swój szczęśliwy koniec – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu nauki. – Wreszcie państwo polskie będzie miało do dyspozycji zintegrowane i efektywnie działające zaplecze technologiczne – dodał.

– Celem podstawowym sieci jest koordynacja działań różnych instytutów. Do tej pory działały one w rozproszeniu, wytracając swój potencjał. Sieć, dzięki swojej konstrukcji, będzie służyła integracji tych potencjałów, a także efektywności działań organizacyjnych – stwierdził wiceminister nauki Piotr Dardziński, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

W Polsce działa w tej chwili 111 instytutów badawczych, które są nadzorowane przez 16 ministrów. To w oczywisty sposób wpływa na rozproszenie zasobów – ludzkich, finansowych i intelektualnych. Instytuty nie są w stanie osiągnąć tzw. efektu skali. Niemal jedna trzecia podmiotów osiąga wyższe przychody z najmu nieruchomości niż ze sprzedaży usług B+R. Podobnie z patentami – aż 32 instytuty (28 proc.) w latach 2009–2015 nie uzyskały ani jednego patentu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz połączy 37 instytutów (teraz w większości podległych Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii), a także spółkę PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii). Ich koordynacją zajmie się nowo utworzone Centrum Łukasiewicz – z siedzibą w Warszawie – które będzie państwową osobą prawną. Zadaniem instytucji będzie również m.in. zapewnienie środków finansowych i mechanizmów współpracy podmiotów tworzących sieć oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Na czele Centrum Łukasiewicz ma stanąć prezes (powoływany przez ministra nauki) i najwyżej czterech wiceprezesów oraz rada składająca się z sześciu członków i przewodniczącego. Przy prezesie działać będzie kolegium doradców składające się z 20 członków, w tym 10 przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego, pięciu przedstawicieli środowiska naukowego i pięciu dyrektorów instytutów.

Każdym z instytutów, które wejdą w skład sieci, będzie kierował dyrektor wraz z radą. Dyrektorów będzie powoływać prezes Centrum Łukasiewicz na pięcioletnią kadencję. W skład rady ma wejść od 9 do 15 osób. Nie więcej niż 40 proc. jej składu mają stanowić pracownicy instytutu. Pozostałych powoływać ma prezes na wniosek dyrektora instytutu. Kluczowymi partnerami w prowadzeniu swojej działalności mają być dla instytutów przedsiębiorcy i uczelnie.

Pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów będą zatrudnieni w dwóch pionach: badawczym i wsparcia. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia.

Sieć Badawczą Łukasiewicz tworzyć będą:

 1. COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 2. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 3. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 4. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 5. Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
 6. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 7. Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 8. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 9. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 10. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 11. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 12. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 13. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 14. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 15. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 16. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 17. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 18. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 19. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 20. Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty w Warszawie
 21. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie
 22. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
 23. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 24. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 25. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 26. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 27. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 28. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 29. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 30. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 31. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 32. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 33. Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 34. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 35. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 36. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 37. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 38. Spółka PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

MK

Źródło: MNiSW, Nauka w Polsce


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie