Szkoły wyższe

Prof. Adam Krętowski ponownie rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Opublikowano: 2020-03-13

forum akademickie
Źródło: UMB

Prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski, obecny rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został wybrany na kolejną czteroletnią kadencję. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. 

Do pełnienia funkcji zgłosiła go Rada Uczelni. Po reelekcji podkreślił, że w kadencji 2020–2024 postara się nie zawieść oczekiwań społeczności akademickiej. Dzień wcześniej, na przedwyborczym spotkaniu, przedstawił listę priorytetów: dokończenie budowy szpitala zakaźnego na Dojlidach, budowę Centrum Genomu, Psychiatrii, Biobanku, Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, Centrum Medycyny Regeneracyjnej, Centrum Obrazowania Molekularnego (zaplecze do badania i produkcji radiofarmaceutyków), rozbudowę Centrum Symulacji Medycznych (wirtualna rzeczywistość, chirurgia laparoskopowa), remont wielu jednostek na trzech wydziałach, sal dydaktycznych i auli w UDSK, remont hali sportowej. Przypomniał także dwa flagowe projekty na UMB: Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, oraz Białystok Plus (badania kohortowe mieszkańców Białegostoku) i zapewnił, że będą one dalej rozwijane. Rektor zapowiedział też informatyzację dydaktyki (m.in. e-learning), rozwój umiędzynarodowienia, staży zagranicznych, wprowadzenie nowych kierunków (m.in: radiofarmacja, bioinformatyka – Big Data w medycynie). Obiecał także budowę boiska i terenu rekreacyjnego przed akademikiem, oraz otwarcie stołówki w Euroregionalnym Centrum Farmacji.

Prof. dr hab. n. med. Adam Jacek Krętowski ur. się w 1966 roku. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku (poprzedniczka UMB) w 1991 roku, a pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2001 roku został doktorem habilitowanym, a w 2006 rok. otrzymał nominację profesorską. Jest specjalistą diabetologii, endokrynologii i chorób wewnętrznych. Od 2016 roku kieruje Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Wcześniej przez osiem lat był prorektorem ds. nauki. Jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni również obowiązki kierownika Centrum Badań Klinicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (IF>400; punktacja MNiSW> 6078). Wg bazy Web of Science prace były cytowane ponad 3,4 tys. razy.

Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych oraz projektu naukowego dla Centrum Badań Innowacyjnych UMB, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania projektu „Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, obejmującego naukowe inwestycje infrastrukturalne uczelni, który został zatwierdzony do finansowania w ramach funduszy RPO i jest realizowany od 2019 r. (wartość ok. 150 mln zł). W jego ramach powstaje Centrum Prewencji i Medycyny Populacyjnej, Centrum Biobankowania, Centrum Genomiki i Medycyny Spersonalizowanej, Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia oraz Centrum Obrazowania Molekularnego z Laboratorium Radiofarmaceutyków.

W mijającej kadencji zainicjował projekt i uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i RPO na budowę Centrum Psychiatrii, obejmującego oddział dziecięcy i dla dorosłych (40 mln zł) oraz powstanie Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie (50 mln zł) .

Otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na UMB oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W 2019 roku UMB zajął 11 miejsce w Polsce (2. wśród uczelni medycznych) w konkursie na uczelnię badawczą.

źródło: UMB


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie