Szkoły wyższe

Prof. Aleksander Kośko doktorem honoris causa URz

Opublikowano: 2019-12-12

forum akademickie
Fot. Michał Święcicki

Prof. Aleksander Kośko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość zwieńczyła jubileusz 20-lecia Instytutu Archeologii podkarpackiej uczelni. 

Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Pelisiak, który przyznał, że publikacje prof. Kośki były jednymi z pierwszych, które czytał, rozpoczynając studia archeologiczne.

– Dla mnie dzisiejsza uroczystość jest szczególnie wzruszająca. Znam Profesora od bardzo dawna, był i jest dla mnie autorytetem naukowym i moralnym (…) Najwyższy poziom naukowy, cechy urodzonego dydaktyka, sprawnego organizatora, a wszystko to przyodziane w znakomicie skrojony garnitur wielkiej kultury osobistej, czynią profesora Aleksandra Kośko osobistością pod każdym względem wybitną. Jest uznanym autorytetem znanym z odwagi, kompetencji i wysokich kwalifikacji intelektualnych. Uczynny i koleżeński, zawsze życzliwy Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, ma w tutejszym Instytucie Archeologii swoich przyjaciół i współpracowników.

Prof. dr hab. Aleksander Kośko urodził się w Bydgoszczy w 1948 roku, ale tradycją rodzinną i wychowaniem zakorzeniony jest w Wilnie. Całą swoją drogę naukową przemierza na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem Katedry Archeologii UAM (1971), tam też broni w 1976 roku pracę doktorską opublikowaną (Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresach schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu). W 1981 roku, na podstawie pracy Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (Poznań 1981), uzyskał stopień doktora habilitowanego. Kolejne szczeble w jego życiu naukowym wyznaczają daty: 1991 (zostaje profesorem UAM), 1995 (zostaje profesorem nadzwyczajnym) i 2000 (zostaje profesorem zwyczajnym).

źródło: URz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie