Szkoły wyższe

Prof. Alojzy N. Nowak kandydatem na rektora UW

Opublikowano: 2020-01-20

forum akademickie

Prof. zw. dr hab. Alojzy N. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zgłosił zamiar kandydowania w kwietniowych wyborach na rektora uczelni. Jest już drugim pretendentem do kierowania UW.

Po tym, jak przed tygodniem swój start w wyborach zapowiedział prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej UW, w tę niedzielę do grona kandydatów dołączył prof. Alojzy N. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW, pisząc na Twitterze: „Chcę uszanować dobre zwyczaje uniwersyteckie i ubiegać się o rekomendację w wyborach indykacyjnych. Ważne dla mnie jest poparcie Społeczności  Uniwersytetu – Ludzi Nauki, Administracji, Doktorantów i Studentów”. W kolejnym wpisie dodał: „Obiecuję, że Społeczności Naszego UW, zarówno wymienionych wcześniej, Ludzi Nauki, Administracji, Doktorantów i Studentów, ale również Pracowników Bibliotek, Obsługi czy Ludzi Kultury i Sportu, nie zawiodę”.

Prof. Alojzy N. Nowak ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w USA w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest absolwentem studiów z bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Pełnił funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UW. W latach 2012–2016 był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. Obecnie jest dziekanem Wydziału Zarządzania UW. Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.

Wykłada w kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych. Był negocjatorem pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członkiem grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członkiem Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, członkiem Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjatorem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA. Przewodniczy Radzie Naukowej NBP, jest członkiem Komitetu Badań Naukowych NBP oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zasiada w Kapitule Godła „Teraz Polska”. Jest prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Działa w wielu organizacjach naukowych, w tym między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie oraz w radach programowych czasopism krajowych i zagranicznych. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Nowego rektora Uniwersytetu Warszawskiego poznamy 22 kwietnia. Wcześniej (zgodnie z kalendarzem wyborczym do 17 lutego) społeczność UW wybierze swoich przedstawicieli do Kolegium Elektorów. Gremium, które w tym roku liczyć będzie 389 osób, bezwzględną większością głosów wybierze z grona kandydatów nowego rektora. Ostateczna lista zawierać będzie nazwiska dwóch osób zgłoszonych przez Radę Uczelni oraz pretendentów wyłonionych przez elektorów w tajnym głosowaniu indykacyjnym (odbędzie się 3 marca). Otwarty nabór kandydatów na rektora UW trwa do 31 stycznia.

Przy okazji nadchodzących wyborów kilkunastu naukowców z UW wystosowało list otwarty do wspólnoty akademickiej uniwersytetu, w którym wzywają kandydatów na stanowisko rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, które czekają uczelnię. W odpowiedzi, prof. Andrzej Tarlecki zapowiedział, że jest gotów na dyskusję z radami wydziałów i innymi jednostkami uniwersyteckimi, samorządami studentów i doktorantów oraz pracownikami administracji. Okres przedwyborczy trzeba wykorzystać do dyskusji na temat przyszłości UW po wejściu w życie nowej ustawy oraz po jej częściowym wdrożeniu na naszej uczelni. To najbliższa kadencja zadecyduje, czy i jak wykorzystamy wielkie szanse związane z Inicjatywą Doskonałości, Programem Wieloletnim czy członkostwem w sojuszu 4EU+ – napisał w liście kandydat na rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie