Szkoły wyższe

Prof. Andrzej Betlej dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu

Opublikowano: 2019-07-29

forum akademickie
Źródło: www.uj.edu.pl

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, zastąpi prof. Jana Ostrowskiego na stanowisku dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Z kolei dyrektorem MNK zostanie dr hab. Andrzej Szczerski. Wszyscy trzej są związani z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmiany będą obowiązywać od początku przyszłego roku.

O zmianach w krakowskich muzeach poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prof. Jan Ostrowski – wybitny muzealnik, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki UJ i uznany międzynarodowy autorytet w dziedzinie historii sztuki, po 30 latach pracy na Wawelu postanowił przejść na emeryturę.

– Andrzej Betlej i Andrzej Szczerski to doświadczeni, a jednocześnie jeszcze młodzi, wybitni historycy sztuki i muzealnicy. Cieszę się więc, że te instytucje będą prowadzone przez tak odpowiedzialne, profesjonalnie przygotowane, wybitne osoby – mówi cytowany na stronie resortu wicepremier Piotr Gliński.

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, pracuje w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jest osobą znaną w środowisku naukowym historyków sztuki. Z jego inicjatywy powstała stała Konferencja Dyrektorów Instytutów Historii Sztuki w Polsce. Jest członkiem Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 2003–2008 członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Od 2012 roku jest członkiem-ekspertem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 roku członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Stanowisko dyrektora MNK objął 1 stycznia 2016 roku.

Z kolei dr hab. Andrzej Szczerski również związany jest z Instytutem Historii Sztuki UJ. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii. Jest stypendystą zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Universita per Stanieri w Perugii. Laureat stypendium krajowego dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2009 roku został prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Od 2005 roku członek Kapituły Eksperckiej przy Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W latach 2002-2005 był kuratorem cyklu wykładów „Projektowanie nowoczesności” w Instytucie Goethego i British Council w Krakowie.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie