Sprawy nauki

Prof. Andrzej Nowak odznaczony Orderem Orła Białego

Opublikowano: 2019-11-12

forum akademickie
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany także z Polską Akademią Nauk, autor m.in. monumentalnych „Dziejów Polski” został odznaczony Orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Gospodarz uroczystości podkreślił, że osoby te są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom. Wśród odznaczonych znalazł się prof. Andrzej Nowak, który otrzymał Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Prof. Andrzej Nowak jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej XIX–XX w., studia porównawcze nad imperiami, pamięć kulturową w Europie Wschodniej oraz geopolitykę. Od 1983 roku związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), gdzie przygotowywał rozprawę doktorską (obronioną w 1990). W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku  tytuł profesora zwyczajnego.

Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego” i „Dziejów Najnowszych”. Od 2016 roku jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. Andrzej Nowak jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnym laureatem Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (1995, 1998, 2001). Został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Za wkład w pracę organizacyjną w Instytucie Historii PAN został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003 r.). Ma w swoim dorobku naukowym ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jest też autorem ponad 400 artykułów publicystycznych.

źródło: UJ

„Polska kultura mogła rozkwitnąć dzięki połączeniu i z dopływem talentów idącym z ziemi ruskiej i litewskiej, bo przecież Mickiewicz i Słowacki to nie byli etniczni Polacy. To byli ludzie, którzy do naszej kultury przylgnęli, bo uważali ją za wysoką, dającą możliwość realizacji najwyższych aspiracji duchowych. A więc w wymiarze kulturowym nam, Polakom dzisiejszej Polski, unia coś ważnego dała” – mówił prof. Andrzej Nowak w rozmowie, którą opublikowaliśmy w wakacyjnym numerze „Forum Akademickiego”, poświęconym jubileuszowi unii polsko-litewskiej


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie