Szkoły wyższe

Prof. Danuta Zawadzka nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano: 2020-04-29

forum akademickie

Prof. Danuta Zawadzka będzie nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w ponad 50-letniej historii uczelni oraz pierwszy rektor wywodzący się z nietechnicznego kierunku (wszyscy poprzednicy byli inżynierami).

Wybory odbyły się w środę 29 kwietnia. Przeprowadzono je w trybie zdalnym. Urzędujący rektor, prof. Tadeusz Bohdal, nie mógł ubiegać się o ponowny start, ponieważ kieruje uczelnią już drugą kadencję. W określonym procedurami wyborczymi terminie zgłoszono tylko jedną kandydaturę – dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, obecnej prorektor ds. kształcenia, przewodniczącej Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, kierownika Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych. W wyborach, przeprowadzonych w trybie zdalnym, poparło ją 58 z 70 członków Kolegium Elektorów, 9 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Prof. Danuta Zawadzka będzie dziewiątym rektorem Politechniki Koszalińskiej. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (1998 r.). Od tego czasu związana jest zawodowo ze swoją Alma Mater – początkowo jako asystent, od 2002 r. jako adiunkt. Od marca 2011 r. pracuje w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse i bankowość uzyskała w 2002 r., a w 2010 r. zdobyła stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse przedsiębiorstwa.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Athens Institute for Education and Research (ATINER) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2005 r. zasiada w Radzie Naukowej PTE Oddział w Koszalinie, obecnie pełniąc funkcję przewodniczącej. Od 2002 r. współpracuje z Radą Środkowopomorskiej Naczelnej Organizacji Technicznej. W kadencji 2016–2020 jest członkiem komisji ds. kształcenia funkcjonującej w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

MK, źródło: www.danutazawadzka.edu.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie