Nagrody

Prof. Dariusz Słapek z UMCS nagrodzony za popularyzację wiedzy o historii starożytnej

Opublikowano: 2019-06-11

forum akademickie
Źródło: www.umcs.pl

Prof. Dariusz Słapek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Historyków Starożytności za popularyzację wiedzy o historii starożytnej w Polsce.

Od 1984 roku laureat pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii UMCS, pełniąc w nim obecnie funkcję kierownika. Początkowo jego zainteresowania badawcze skupiały się wokół problematyki rzymskich widowisk prywatnych i publicznych. Odbył staże i stypendia naukowe na Uniwersytecie w Mediolanie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie w Camerino. W swojej rozprawie doktorskiej pt. „Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej”, za którą został wyróżniony nagrodą MEN, analizuje złożone funkcje polityczne igrzysk gladiatorskich w ostatnich dekadach republiki, od ich ideologicznych kontekstów po wykorzystanie w ówczesnym systemie wyborczym.

Sfera jego zainteresowań badawczych z czasem zaczęła poszerzać się o prawne i propagandowe aspekty igrzysk, niewolnictwo i status kobiety rzymskiej, recepcję antyku oraz agonistykę grecką. Praca nad ostatnim z zagadnień zaowocowała książką „Sport i widowiska w świecie antycznym”, która stanowi próbę syntetycznego ujęcia tytułowych zagadnień w szerokim aspekcie kulturowym, jako form cultural performance (pracę wyróżniono w plebiscycie portalu historia.org.pl). Poza wspomnianymi monografiami jest autorem w sumie ponad czterdziestu artykułów naukowych, kilku recenzji, kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych oraz kilkunastu prac popularnych (w tym jednej książki) poświęconych wspomnianym wyżej obszarom badań. Jest twórcą i opiekunem studenckiego Koła Naukowego Amatorów Antyku UMCS (aktywnego w ruchu rekonstrukcyjnym) oraz pisma „Ad operam!”. Wypromował ponad 20 magistrów oraz 9 licencjatów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, a także honorowym prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Antyku „Hellas et Roma”.

Jest także twórcą Wirtualnego Muzeum Akademickiego Związku Sportowego, o którym pisaliśmy w numerze 7-8/2018 „Forum Akademickiego” w artykule Akademia, Zabawa, Sport – w wersji 2.0.

MK

Źródło: UMCS

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie