Szkoły wyższe

Prof. Dariusz Surowik rektorem PWSIiP w Łomży do 2024 roku

Opublikowano: 2020-03-18

forum akademickie
Źródło: www.pwsip.edu.pl

Prof. Dariusz Surowik, obecny rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata. 

Wybory rektora PWSIiP na kadencję 2020–2024 odbyły się w środę 18 marca. Dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, jako jedyny ubiegał się o to stanowisko. Jego kandydaturę Kolegium Elektorów poparło stosunkiem głosów 12:1.

Z łomżyńską uczelnią związany jest od 2004 roku. W latach 2012–2017 był pełnomocnikiem rektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, a w 2017 roku został trzecim rektorem założonej w 2004 roku uczelni. Jest absolwentem studiów matematycznych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2015 roku. Tematyka jego zainteresowań badawczych obejmuje logikę formalną, logiki modalne, logiki temporalne, temporalną reprezentację wiedzy, logiki programów, filozofię czasu, sztuczną inteligencję, matematyczną teorię gier i decyzji, teorię liczb, statystykę, ekonometrię.

Jest autorem ponad 50 prac naukowych, w tym wielu publikacji w czasopismach znajdujących się w wykazie ERIH (The European Reference Index for the Humanities). Wygłaszał referaty na ponad 50 konferencjach w kraju i za granicą, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Chorwacji, Białorusi, w tym kilkakrotnie jako Invited Speaker. Jest członkiem Komitetów Programowych i Organizacyjnych konferencji krajowych, w tym Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Przewodniczył obradom sesji naukowej w VI European Congress of Analytical Philosophy. Od 2005 roku jest sekretarzem redakcji czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”. Stypendysta International Center for Computational Logic. Zasiada w międzynarodowych towarzystwach naukowych: American Mathematic Society, The Association for Symbolic Logic oraz European Network for Social Intelligence. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Jest jedynym rektorem polskich uczelni w ministerialnym zespole do spraw monitorowania i wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

MK, źródło: PWSIiP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie