Życie akademickie

Prof. Dawid L. Wright doktorem honoris causa UPP

Opublikowano: 2019-11-27

forum akademickie
Źródło: www.puls.edu.pl

Wybitny specjalista w dziedzinie agronomii, prof. Dawid L. Wright, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Uroczystość wręczenia dyplomu w Kolegium Rungego rozpoczęła obchody Dni Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego, wielkiego mecenasa edukacji rolniczej i propagatora nowoczesności w agrotechnice. Prof. Wright został doceniony za niezwykłą aktywność naukową i dydaktyczną, działalność upowszechniającą naukę, która wniosła istotny wkład w rozwiązywanie aktualnych problemów produkcji rolniczej oraz ponad trzydziestoletnią współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Prof. David Lee Wright urodził się w Cookeville (Tennessee) w 1949 roku. Karierę naukową związał z University of Florida. Swoje dokonania naukowe opublikował w dziewięciu książkach oraz w ponad 140 rozprawach naukowych i abstraktach z konferencji, opracował i przekazał praktyce rolniczej prawie 1500 artykułów i zaleceń, wygłosił ponad 1100 wykładów. Wszystkie jego prace i projekty zawsze uwzględniają aspekty utylitarne i działania rynkowe. W ostatnich 10 latach prowadził 83 granty o wartości 25 mln dolarów. David L. Wright sprawował opiekę nad 23 doktorami, ponadto przewodniczył lub wchodził w skład 17 komisji doktorskich i 14 magisterskich.

Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa był prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak. Po akcie promocyjnym prof. David L. Wright wygłosił wykład „Integrated livestock/row crop, plant health and energy impacts In the agricultural community”.

Iwona Cieślik, źródło: UPP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie