Szkoły wyższe

Prof. Hanna Kostrzewska nową rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu

Opublikowano: 2020-06-01

forum akademickie
Źródło: www.amuz.edu.pl

Prof. Hanna Kostrzewska zastąpi prof. Halinę Lorkowską na stanowisku rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. 

Wybory odbyły się w poniedziałek 1 czerwca. Obecna rektor nie mogła wziąć w nich udziału, gdyż sprawuje swoją funkcję już drugą kadencję. Jej następcę wyłaniano spośród trojga kandydatów. Uprawnionych do głosowania było 68 elektorów, ale karty wydano 67. Najwięcej głosów – 34 – otrzymała prof. Hanna Kostrzewska, dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. Jej kontrkandydatami byli: prof. Alicja Kledzik, dziekan Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej (29 głosów) i prof. Janusz Stalmierski, od 1982 roku związany ze szczecińską filią AMP, gdzie w latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego (4 głosy).

Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska jest teoretykiem muzyki. Ukończyła Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (1982). W 1993 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W 2012 roku na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie otrzymała stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie teorii muzyki. W 2014 roku została profesorem sztuk muzycznych.

Z Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego jest związana zawodowo od 1985 roku. Wcześniej w poznańskich placówkach kulturalnych i edukacyjnych m.in. uczyła gry na fortepianie, prowadziła zajęcia z rytmiki, występowała jako pianista akompaniator. W swojej Alma Mater była m.in. pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z MNiSW (2005–2019) i kierownikiem Katedry Teorii Muzyki (2015–2019). Obecnie jest pełnomocnikiem rektora ds. ewaluacji oraz dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej (wcześniej funkcjonujący pod nazwą Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki). Od 2008 roku jest wiceprezesem Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu. Od 4 lat pełni funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jest autorką bądź współautorką 5 monografii naukowych, 40 artykułów i 30 referatów naukowych z zakresu teorii muzyki oraz szeroko pojętej kultury muzycznej.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie