Sprawy nauki

Prof. Henryk Skarżyński członkiem European Academy of Sciences and Arts

Opublikowano: 2019-03-15

forum akademickie
Źródło: gazetalekarska.pl

European Academy of Science and Arts (EASA) jest pozarządowym stowarzyszeniem non profit zaangażowanym w promowanie postępu naukowego i społecznego. Jego członkami są najwybitniejsi naukowcy i artyści, w tym 32 laureatów nagrody Nobla. Do tego grona dołączył prof. Henryk Skarżyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wręczenie nominacji miało miejsce 2 marca w Salzburgu podczas uroczystego zgromadzenia EASA.

– To doskonała okazja – mówił nominowany – aby na arenie międzynarodowej promować osiągnięcia polskiej nauki medycyny, takie jak stworzona przez mnie polska szkoła otochirurgii czy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, który łączy tak odległe dziedziny jak muzyka i medycyna.

EASA powstała w 1990 roku, a jej założycielem byli: prof. Felix Unger, kardiochirurg, który jako pierwszy w Europie dokonał przeszczepu sztucznego serca; kardynał Franz König, ówczesny arcybiskup Wiednia oraz politolog i filozof Nikolaus Lobkowicz. Stowarzyszenia zrzesza przedstawicieli nauk medycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, a także artystów oraz osoby z środowisk religijnych. Stawia sobie za cel rozwiązywanie problemów istotnych dla Europejczyków. EASA angażuje się także w prowadzenie dialogu międzykulturowego. Od 1997 roku przyznaje nagrodę Prize of Tolerance tym, którzy działają na rzecz dobra ponad podziałami. Prowadzi także w Salzburgu uniwersytet Alma Mater Europea.

Członkami EASA są osoby cieszące się szczególnym uznaniem w swoich środowiskach, mające wybitne osiągnięcia.

Dotychczas do EASA należało 31 Polaków, m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, a w 2015 roku wiceprezesem Akademii został prof. Michał Kleiber.

JK

(Źródło: IFiPS)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie