Nagrody

Prof. Jacek Gaertig laureatem Nagrody Nenckiego

Opublikowano: 2019-06-06

forum akademickie
Źródło: www.nencki.gov.pl

Prof. Jacek Gaertig z University of Georgia w Athens (USA) został tegorocznym laureatem Nagrody Nenckiego. Honorowani są nią wybitni uczeni, którzy współpracują z naukowcami z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego.

Nagrodę wręczyły laureatowi przewodnicząca Kapituły Konkursowej, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, oraz dyrektor IBB, prof. Agnieszka Dobrzyń. Prof. Gaertig wygłosił wykład Size control and pattern formation in a single-cell model Tetrahymena.

Prof. Gaertig ukończył w 1983 roku studia magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1989 roku obronił doktorat na temat biologii orzęsków pod kierunkiem prof. Andrzeja Kaczanowskiego. Odbył w międzyczasie liczne staże naukowe w laboratoriach na Uniwersytecie Paris-Sud, Orsay, Uniwersytecie w Tybindze i Giessen. Swoje zainteresowania naukowe kontynuował na Uniwersytecie w Rochester (USA), gdzie w latach 1990–1994 odbywał staż podoktorski. Od 1995 roku jest związany z Uniwersytetem Georgia w Athen, gdzie w Zakładzie Biologii Komórki przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej i stał się autorytetem światowej klasy w dziedzinie biologii molekularnej orzęsków. Za swoje kluczowe osiągnięcie prof. Gaerting uważa opracowanie metody transformacji orzęska Tetrahymena thermopila, która umożliwiła zakrojone na szeroką skalę badania biochemiczne i molekularne szlaków przekaźnictwa i funkcji wybranych białek istotnych dla ruchliwości i różnicowania modelowego organizmu jednokomórkowego. Ważnym, opublikowanym w 2010 roku w Nature, odkryciem było, że białko MEC-17 jest acetylatransferazą alfa tubuliny, a wyłączenie funkcji tego białka powodowało zaburzenie receptorów neuronów dotykowych u nicieni i wywoływało defekty neuromięśniowe u rybki Dario pręgowany. Prof. Gaertig opublikował liczne prace w bardzo dobrych czasopismach naukowych, uzyskał 3 patenty, realizował liczne granty z National Science Fundation oraz prestiżowe granty NIHRO1 i NIHR21.

Bliski związek prof. Gaertiga z Instytutem Nenckiego rozpoczął się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku od współpracy z prof. Marią Jerką-Dziadosz, której doktorantka Izabela Strzyżewska-Jówko spędziła kilka miesięcy w laboratorium Profesora w Athens, ucząc się metod transformacji Tetrahymena, które przeniosła do warszawskiej placówki. Kolejne osoby z instytutu, głównie współpracownicy z grupy prof. Stanisława Fabczaka, a w ostatnich latach z grupy prof. Doroty Włogi, która odbyła staż podoktorski w laboratorium prof. Gaertiga, ugruntowały tę współpracę, odbywając liczne staże i prowadząc wspólne badania. Laureat podkreślał w swoim wystąpieniu, że każda wizyta w Instytucie Nenckiego jest dla niego inspirująca, a współpraca z kolejnymi pokoleniami biologów zajmujących się Tetrahymena w Instytucie Nenckiego jest bardzo owocna.

Źródło: Instytut Nenckiego


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie