Szkoły wyższe

Prof. Jarosław Bosy rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Opublikowano: 2020-06-21

forum akademickie
Fot. Tomasz Lewandowski

Nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie od września prof. Jarosław Bosy. Zastąpi prof. Tadeusza Trziszkę, którego z ubiegania się o reelekcję wykluczył ustawowy limit wieku.

Rozstrzygnięcie w wyborach na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapadło dopiero w drugiej turze. Przy pierwszym podejściu, 16 czerwca, żaden z dwójki pretendentów nie zdobył wymaganej bezwzględnej większości głosów. Trzy dni później, 19 czerwca, udało się to prof. Jarosławowi Bosemu, który uzyskał 100 głosów (50,5%), podczas gdy jego kontrkandydat, prof. Krzysztof Kubiak, dostał 97 (49%). Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu, które przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej w systemie Głosuj24, wzięło udział 198 z 200 uprawnionych elektorów.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, obecny prorektor ds. nauki współpracy z zagranicą, jest specjalistą z zakresu geodezji satelitarnej, w szczególności integracji obserwacji satelitarnych i naziemnych wykorzystywanych do monitorowania Ziemi wraz z atmosferą w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego.

Urodził się 31 lipca 1963 r. W 1988 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1996 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Tamże, w 2006 roku, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2014 roku odebrał nominację profesorską.

W latach 2009–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki. Od 2012 do 2016 roku był prodziekanem na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Następnie został prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. Przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i we Włoszech. Kierował i aktualnie kieruje 8 grantami KBN, MNiSW, NCN i NCBiR, H2020, aktywnie uczestniczył w akcji COST 625 „3D Monitoring of Active Tectonic Structures” i COST ES 1206 pt. „Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)”. Koordynował ze strony UPWr dwa granty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W latach 2006–2008 był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, za wdrożenie którego otrzymał w 2010 roku Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”.

Jest autorem lub współautorem łącznie 90 oryginalnych prac twórczych. Jego aktualne dane bibliometryczne (h-index, cytowania) wynoszą: Scopus: 12, 477; Web of Scicence: 12, 436; Google Scholar: 19, 1298. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), Od 2012 roku jest członkiem, a od 2016 wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji PAN. Pełni rolę eksperta oceniającego: krajowe projekty badawcze w panelach Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie kierował panelami) oraz międzynarodowe H2020 dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC, członek panelu PE10) i Europejskiej Agencji GNSS (GSA). Wielokrotnie recenzował projekty dla austriackich (FWF) i niemieckich (DFG) agencji grantowych.

MK, źródło: UPWr

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie