Sprawy nauki

Prof. Jerzy Duszyński ponownie prezesem PAN

Opublikowano: 2018-10-27

forum akademickie
Źródło: PAN

Prof. Jerzy Duszyński po raz drugi będzie pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk – zdecydowali w głosowaniu zebrani w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. Kolejną kadencję zakończy w 2022 roku.

Prof. Duszyński był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. W tajnym głosowaniu otrzymał 113 głosów; w sumie na zgromadzeniu było obecnych 196 członków PAN na 312 uprawnionych do głosowania.

– Teraz przed nami dużo pracy i bardzo apeluję żebyśmy zakopali wszelkie topory – powiedział tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Duszyński. Zaapelował o wspólną pracę, gdyż w jego ocenie najbliższe 2-3 lata będą kluczowe dla przyszłości PAN. Wyraził nadzieję, że instytuty PAN będą realizowały wspólne cele i będą ze sobą mocniej współpracowały.

Opisując swoje plany na kolejną kadencję, mówił, że „chciałby dopełnić to, co udało mu się dokonać w latach 2015-2018”. Dużo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił przypomnieniu tego, że aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie w październiku br. Duszyński był członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki. W jego ocenie w tej ustawie znajduje się wiele korzystnych dla PAN zapisów, np. prawo do samodzielnego organizowania szkół doktorskich.

– I wbrew pierwotnym zapisom, także utrzymywanie autonomii w decyzjach o reorganizacji i ewentualnym przechodzeniu do uczelni poszczególnych instytutów – dodał.

Duszyński poinformował, że w czasie jego pierwszej kadencji rozpoczęły się pracę nad nowelizacją ustawy o PAN. Zapowiedział, że do czasu wejścia jej w życie PAN powinna się zmieniać, bo zmianie ulegają też uniwersytety (w konsekwencji wejścia w życie Ustawy 2.0). Jako pierwszy krok wskazał stworzenie „przemyślanej struktury szkół doktorskich w obrębie Akademii”. Rozważa też wzmocnienie wpływu dyrektorów instytutów PAN na funkcjonowanie Akademii jako całości.

Jako jedno z głównych dokonań w czasie mijającej kadencji wymienił też modernizację infrastruktury PAN, np. Pałacu Staszica w Warszawie czy Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Przypomniał o różnych koncepcjach reformy PAN, m.in. o pomyśle stworzenia Uniwersytetu PAN czy regionalnych szkół doktorskich. Prezes elekt chciałby też, aby PAN zwiększyła aktywność opiniotwórczą i wypowiadała się na tematy ważne społecznie, np. w kwestii szczepionek. Dlatego zaproponował zmianę obecnie obowiązującego trybu ustalania postanowień i stanowisk tak, by było ono szybsze.

Prof. Duszyński odniósł się też do raportu NIK z lipca 2018 roku, w którym stwierdzono, że w latach 2014-2017 w kilku instytutach PAN wypłacono ponad 2,7 mln zł nienależnych świadczeń i nagród – wynagrodzenia te były niezgodne z ustawą kominową.

– W tej sytuacji działałem bardzo stanowczo, bardzo zdecydowanie i oczywiście musiało mi to przynieść szereg bardzo dla mnie wrogich reakcji. W tej chwili nieprawidłowości są ograniczone w bardzo wielkim stopniu, a szereg osób zwróciło bardzo wielkie pieniądze, kilkaset tysięcy złotych – dodał.

Prezes elekt, prof. Jerzy Duszyński, ur. się w 1949 r. Jest biochemikiem, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Bioenergetyki i Błon Śluzowych. Jest specjalistą w dziedzinie metabolizmu energetycznego i molekularnych podstaw chorób mitochondrialnych i neurodegeneracyjnych. Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UW (1971 r.). W 1975 roku uzyskał stopień doktora, a w 1983 roku – doktora habilitowanego. W 1993 roku otrzymał nominację profesorską. Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w laboratoriach J.R. Williamsona w Pennsylvania University oraz K.F. LaNoue w PennState University. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w gabinecie Donalda Tuska. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 roku po raz pierwszy wybrano go prezesem PAN. Zgodnie z ustawą o PAN, prof. Duszyński formalnie zostanie nowym prezesem Akademii dopiero w momencie powołania go na to stanowisko przez prezesa Rady Ministrów. Powołanie następuje na podstawie wyboru Zgromadzenia Ogólnego PAN.

(Źródło: Nauka w Polsce)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie