Szkoły wyższe

Prof. Jerzy Piotr Gwizdała nadal rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Opublikowano: 2020-04-27

forum akademickie
Fot. UG

Prof. Jerzy Piotr Gwizdała przez kolejne cztery lata będzie kierował Uniwersytetem Gdańskim. Wybory odbyły się w poniedziałek 27 kwietnia.

O fotel rektora na kadencję 2020–2024 ubiegało się dwóch kandydatów: obecnie sprawujący tę funkcję dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG, oraz dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Uczelniane Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 59 do 9 poparło kandydaturę prof. Gwizdały, który stoi na czele uniwersytetu od 2016 roku.

Jest ekonomistą, specjalizuje się w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. W 1986 roku ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Transportu (późniejszy Wydział Ekonomiczny) UG. W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2011 – doktora habilitowanego. Od 1991 roku, gdy został dyrektorem administracyjnym, jest związany zawodowo z UG. Był adiunktem w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania UG, a w latach 2008–2016 kanclerzem uczelni. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania.  Jest także przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (w kadencji 2016–2020).

Prowadzi badania systemów bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, zajmuje się także finansowaniem inwestycji proekologicznych przez banki i instytucje pozabankowe, zarządzaniem ryzykiem kredytowym (zwłaszcza współczesnymi metodami jego ograniczania), bankowością transakcyjną jako usługą ograniczonego ryzyka, bankowością elektroniczną w polskich bankach komercyjnych, finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce, realizacją i finansowaniem inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz bankowością hipoteczną.

Jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finansowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem.

Jest członkiem wielu naukowych i społecznych gremiów, m.in. Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Rozwoju Regionalnego przy Lechu Wałęsie, Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego, Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz  współzałożycielem Stowarzyszenia „Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka”. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów i bankowości, w tym monografii „Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego” oraz „Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych”.

Za promowanie w Polsce idei europejskich został w ubiegłym roku uhonorowany Medalem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz Business Centre Club.

MK, źródło: UG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie