Sprawy nauki

Prof. Jolanta Choińska-Mika ponownie w Komitecie Sterującym UNICA

Opublikowano: 2019-11-28

forum akademickie
Źródło: www.uw.edu.pl

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, została ponownie wybrana do 5-osobowego Komitetu Sterującego Network of UNIversities from Capitals of Europe. Walne Zgromadzenie UNICA odbywa się w King’s College London.

UNICA to stowarzyszenie 51 uniwersytetów z 37 europejskich stolic. W uczelniach tych pod okiem 160 tys. nauczycieli akademickich kształci się obecnie 1,9 mln studentów. Celem powołanej w 1990 roku sieci UNICA jest promowanie doskonałości akademickiej, integracji i współpracy między uczelniami członkowskimi w całej Europie. Stowarzyszenie walnie przyczynia się do realizacji procesu bolońskiego, włączając weń uczelnie Europy Środkowej i Wschodniej, tak aby przyczyniały się do budowania wspólnego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. UNICA reprezentuje stanowisko uczelni członkowskich wobec instytucji europejskich, władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Zapewnia uczelniom członkowskim informacje na temat programów i inicjatyw europejskich i wspiera je w realizacji projektów współpracy. Stanowi także forum dla debaty na temat zmian strategicznych w badaniach naukowych, dydaktyce i zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego.

Na rozpoczętym w czwartek, 28 listopada, Walnym Zgromadzeniu UNICA wybrano członków Komitetu Sterującego. Do jego zadań należy koordynacja działań podejmowanych przez instytucję, regularne prowadzenie konsultacji z uczelniami członkowskimi czy wdrażanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Składa się z Prezydenta i pięciu członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję. Do gremium tego po raz drugi wybrano prof. Jolantę Choińską-Mikę, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Oprócz niej w Komitecie Sterującym zasiądą: prof. Caroline Pauwels (Vrije Universiteit Brussel), prof. Sorin Costreie (Universitatea din București), prof. Carmela Calés (Universidad Autónoma de Madrid) i prof. Sibel Suzen (Ankara Üniversitesi). Prezydentem UNICA  wybrano ponownie prof. Luciano Saso, prorektora ds. europejskich sieci uniwersytetów z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie.

Prof. Jolanta Choińska-Mika jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat – 1991, habilitacja – 2004). Przed objęciem funkcji prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia była wicedyrektorem Instytutu Historii (2005–2012), członkiem Senackiej Komisji Studenckiej, Doktorantów i Jakości Nauczania (2008–2016) oraz członkiem specjalnej grupy rektora ds. monitorowania programu nauczania i szkolenia dla przyszłych nauczycieli (2014–2016). W latach 2015–2016 była pierwszą dyrektorką School of Education, wspólnego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Choińska-Mika jest badaczem historii wczesnej nowożytnej Europy, historii parlamentu i kultury politycznej. Jej publikacje koncentrują się na wczesnym nowoczesnym republikanizmie, parlamencie i instytucjach parlamentarnych, wczesnej nowoczesnej komunikacji społecznej, a także na relacjach między miejscowościami a centrami władzy.

źródło: UW, UNICA

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie