Sprawy nauki

Prof. Józef Dulak powołany do ESFRI

Opublikowano: 2020-02-05

forum akademickie
Źródło: www.uj.edu.pl

Prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przedstawiciela Polski w ramach Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

European Strategic Forum on Research Infrastructures  zostało powołane w 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju europejskich infrastruktur badawczych. Konsekwencja w działaniu na rzecz jakości europejskiej nauki i wypracowaniu przejrzystej metodologii w zakresie tworzenia i aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych sprawiła, że ESFRI cieszy się uznaniem europejskiej społeczności naukowej. Delegaci ESFRI to eksperci mianowani przez odpowiednie ministerstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych. Efektem ich spotkań jest kształtowanie polityki w zakresie infrastruktur badawczych na Starym Kontynencie. ESFRI nie jest ciałem decyzyjnym i nie zajmuje się dystrybucją środków finansowych.

W Grupie Roboczej ds. Zdrowia i Żywności zasiądzie prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą komórek macierzystych, biologii i medycyny naczyniowej, terapii genowej i komórkowej oraz mechanizmów chorobowych powodowanych zapaleniami i stresem oksydacyjnym. Odbywał staże podoktorskie na Uniwersytecie Amsterdamskim, Uniwersytecie w Münsterze oraz Uniwersytecie Stanforda. Przez dwa lata pracował na Uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 2011–2019 był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Biotechnologii PAN (2011–2015, 2016–2019), Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2011–2015). Kierował krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (2005–2008).

Prowadzi wykłady z terapii genowej, biotechnologii medycznej. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. Był prezesem Europejskiej Organizacji Biologii. Jest członkiem European Society of Cardiology, American Heart Association, International Society for Stem Cell Research, a także członkiem rady redakcyjnej czasopism Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, IUBMB Life, Scientific Reports i Vascular Biology.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie