Sprawy nauki

Prof. Karol Życzkowski dyrektorem KCIK

Opublikowano: 2020-01-10

forum akademickie
Źródło: www.uj.edu.pl

Prof. Karol Życzkowski z Zakładu Optyki Atomowej Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie dyrektorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej z siedzibą w Sopocie. Na 4-letnią kadencję powołał go rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Gwizdała.

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku zostało powołane przy Uniwersytecie Gdańskim jako wspólna jednostka badawcza zrzeszająca 9 ośrodków naukowych: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski. Centrum posiada Radę Naukową i kieruje nim dyrektor Ryszard Horodecki. Misją KCIK jest tworzenie zintegrowanej bazy dla interdyscyplinarnych badań w obszarach przetwarzania kwantowej informacji i podstaw fizyki. Centrum jest otwarte na współczesne trendy i kontynuuje szeroką współpracę międzynarodową. W siedzibie Centrum w Sopocie corocznie w maju odbywają się międzynarodowe sympozja naukowe skupiające światowych liderów informacji kwantowej. KCIK jest wspomagane przez Uniwersytet Gdański, granty badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programów europejskich.

Prof. Karol Życzkowski od czasów studiów, ukończonych w roku 1983, jest stale związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1987 roku obronił pracę doktorską, w 7 lat później habilitował się. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 1999 roku pracuje równocześnie w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zajmuje się mechaniką i informatyką kwantową, teorią chaosu oraz zastosowaniami matematyki w naukach społecznych. Współautor monografii Geometry of Quantum States, książki Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów oraz kompromisu jagiellońskiego – systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej. W latach 2008, 2010 i 2012 pracował w panelu PE2 (fizyka) oceniającego wnioski o granty europejskie ERC Advanced Grants, a w latach 2010–2012 był członkiem Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie