Życie akademickie

Prof. Krzysztof Jajuga na czele CFA Society Poland

Opublikowano: 2020-06-23

forum akademickie
Źródło: UEWr

Prof. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został wybrany na prezesa Stowarzyszenia CFA Society Poland na kolejną kadencję.

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 150 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Zrzesza 670 członków. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 170 tys. przedstawicieli branży finansowej ze 165 krajów, głównie posiadaczy certyfikatu Chartered Financial Analyst. Jest to najbardziej prestiżowy certyfikat w zakresie finansów, w tym inwestycji. Otwiera drzwi do kariery dla analityków finansowyych, zarządzających portfelem inwestycyjnym, dyrektorów finansowych, doradców finansowych, konsultantów, audytorów, bankowców itp. Egzaminy obejmują takie obszary, jak analiza i wycena instrumentów finansowych, zarządzanie portfelem, finanse spółek, sprawozdawczość finansowa czy etyka.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga jest jednym z założycieli Polish Association of Investment Professionals (obecnie: CFA Society Poland). Od 1979 roku pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kieruje Katedrą Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, przewodniczy Radzie Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD). Należy także do Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Zasiada w Prezydium Rady Doskonałości Naukowej. Jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę finansów, instrumentów finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej, nieruchomości, ekonometrii oraz statystycznej analizy wielowymiarowej. Ma na koncie ponad 470 publikacji w języku polskim i angielskim, w tym kilkanaście monografii i podręczników.

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz honorowym profesorem Politechniki Warszawskiej.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie