Szkoły wyższe

Prof. Krzysztof Mikulski doktorem honoris causa UMCS

Opublikowano: 2019-09-18

forum akademickie
Fot. Bartosz Proll

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Podczas uroczystości, która odbyła się w Auli im. Kazimierza Myślińskiego na Wydziale Humanistycznym UMCS, laudację wygłosił prof. dr hab. Jan Pomorski, kierownik Zakładu Metodologii Historii UMCS, a jednocześnie promotor nadania tytułu d.h.c. prof. Mikulskiemu. Przyznanie tego tytułu jest zarazem najwyższym wyróżnieniem i wyrazem największego uznania ze strony uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki.

Prof. Mikulski to wybitny badacz dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, zaangażowany w utrwalenie dziejów Rzeczypospolitej oraz największy znawca działalności Mikołaja Kopernika. Jest autorem 300 publikacji, a także jednym z organizatorów trwającego obecnie w Lublinie XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Od 1984 roku zawodowo związany jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2016 roku z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2003–2013 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, funkcję tę ponownie pełni od roku 2015. Profesor od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym Instytutu Historii UMCS.

To 84. doktor honoris causa w historii uczelni. Ponieważ w tym roku przypada jubileusz 75-lecia UMCS, prof. Mikulski otrzymał także od rektora największej lubelskiej uczelni pamiątkową statuetkę patronki.

źródło: UMCS


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie