Szkoły wyższe

Prof. Krzysztof Mikulski doktorem honoris causa UMCS

Opublikowano: 2019-05-18

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tytuł został przyznany w uznaniu zasług prof. Mikulskiego dla obecności historii w życiu publicznym, za twórczą kontynuację najlepszych tradycji Towarzystwa Historycznego (którego jest prezesem) w służbie na rzecz środowiska historycznego i ojczyzny oraz za wybitny wkład w rozumienie dziejów Polski, zwłaszcza w epoce wczesnonowożytnej, pokazywanych w szerszej, europejskiej perspektywie.

Zainteresowania naukowe prof. Mikulskiego związane są przede wszystkim z historią społeczną i gospodarczą państwa krzyżackiego w XIII–XV w. i ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich w XV–XVIII. Studia historyczne (na specjalności archiwistycznej) na UMK ukończył w 1982 roku, dwa lata później rozpoczął pracę na UMK w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII w. Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W 1992 roku obronił doktorat („Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku”), a w 2000 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego (na podstawie pracy „Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII w.”). Od 2005 roku jest profesorem tytularnym. Prof. Mikulski w latach 2004–2006 był dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki, od 2003 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Uroczystość wręczenia godności doctora honoris causa odbędzie się 17 września 2019 roku w Auli Wydziału Prawa UMCS przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

Źródło: UMK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie