Szkoły wyższe

Prof. Krzysztof Rejman rektorem PWSTE na drugą kadencję

Opublikowano: 2020-02-27

forum akademickie
Źródło: PWSTE

Dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE, został jednogłośnie wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Wybory odbyły się 27 lutego.

Na prof. Rejmana zagłosowali wszyscy 24 elektorzy biorący udział w wyborach. Będzie zasiadał w fotelu rektora już drugą kadencję. Jest szóstym rektorem w historii jarosławskiej uczelni. Związany jest z nią od samego początku, czyli od 1998 roku. Przed tym, jak w 2015 roku został po raz pierwszy rektorem, przez 10 lat zajmował stanowisko prorektora ds. studenckich. Jest socjologiem, autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Redaktor i współredaktor naukowy wielu wydawnictw z zakresu nauk społecznych, między innymi „Charity, Philanthropy and Social Work” oraz „Interdisciplinary nature of modern medicinie” . Tematyka naukowa, jaką się zajmuje, koncentruje się wokół sytuacji osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie, polityki senioralnej oraz organizacji i zarządzania instytucjami pomocowymi. Za działalność na rzecz środowiska lokalnego, zaangażowanie w wychowanie młodzieży oraz pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną został w 2017 roku uhonorowany Nagrodą Burmistrza Miasta Jarosławia – „Jarosław 2017”. Został również odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Instytutu Polsko-Ukraińskiego w Jarosławiu oraz Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Przemyślu. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta przy Radzie Miasta Jarosławia.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie