Sprawy nauki

Prof. Leszek Kaczmarek prezydentem EMBC

Opublikowano: 2019-12-02

forum akademickie
Źródło: www.nencki.gov.pl

Prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został wybrany Prezydentem Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC). To międzyrządowa organizacja mająca na celu wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie biologii molekularnej.

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej powstała w 1969 roku. Obecnie skupia 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. Polska przystąpiła do EMBC w 1999 roku. Zadaniem organizacji jest wspieranie współpracy europejskiej oraz finansowanie kształcenia i rozwoju kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej. Program EMBC realizowany jest głównie za pośrednictwem EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej) i obejmuje m.in. organizowanie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje naukowców na różnych etapach kariery oraz przyznawanie grantów i stypendiów w dziedzinie nauk o życiu. W 1974 r. z inicjatywy EMBO, powstała druga, obok EMBC, druga organizacja międzyrządowa: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Polska została członkiem EMBL w styczniu 2019 roku.

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek kieruje Pracownią Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Wraz z zespołem bada molekularne podstawy plastyczności neuronalnej, czyli zmian siły połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu, w tym procesy uczenia się i tworzenia pamięci oraz neurodegenarację noszącą cechy apoptozy. W kręgu jego zainteresowania pozostają czynniki transkrypcyjne i ich geny docelowe. Niemal 30 lat temu zespół prof. Kaczmarka odkrył zjawisko zmian aktywności genów w komórkach nerwowych w mózgu w wyniku uczenia się i tworzenia pamięci długotrwałej. Zaobserwowane wówczas zmiany ekspresji genu c-fos, który koduje składnik regulatora aktywności genów, czyli czynnika transkrypcyjnego, zwanego AP-1, zainicjowały poszukiwania genów kontrolowanych przez AP-1 i doprowadziły do enzymów proteolitycznych macierzy zewnątrzkomórkowej na synapsie pobudzającej. Obecnie badania ogniskują się wokół MMP-9 (ang. matrix metalloproteinase-9), metaloproteazy macierzowej. Prof. Kaczmarek odkrył synaptyczne występowanie MMP-9, lokalną translację i wydzielenie po pobudzeniu komórki nerwowej, a także zidentyfikował niektóre substraty MMP-9. Wykazał również ważny udział MMP-9 w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci. Ważnym obszarem badań jest udział MMP-9 w chorobach neuropsychicznych, takich jak padaczka, uzależnienie od alkoholu czy schizofrenia.

źródło: IBD


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie