Szkoły wyższe

Prof. Maciej Słodki rektorem Mazowieckiej Uczelni Publicznej

Opublikowano: 2020-03-23

forum akademickie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki przez kolejne cztery lata będzie pełnił funkcję rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Wybory rektora MUP odbyły się 17 marca. Kolegium Elektorów jednogłośnie wybrało na rektora prof. Macieja Słodkiego, który kieruje płocką uczelnią od 2016 roku. Wcześniej był pełnomocnikiem rektora ds. utworzenia i organizacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, a potem, w latach 2010–2016, dyrektorem tej jednostki. Z uczelnią związany jest od 2009 roku.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecny Uniwersytet Medyczny w Łodzi), gdzie w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim. Ma dwie specjalizacje medyczne: z ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 roku, a doktora habilitowanego w 2013 r. Monografia jego autorstwa, będąca podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego, została uznana za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu ultrasonografii w latach 2012–2014. Jest autorem licznych publikacji oraz recenzentem w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie, w tym m.in. w Waszyngtonie, Rzymie, Giessen, Sao Paulo. Od 2007 roku swą działalność naukową prowadzi w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2017–2021. W latach 2017–2018 był członkiem zespołu powołanego przez ministra zdrowia do spraw opracowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

W trakcie jego pierwszej kadencji w fotelu rektora uczelnia zmieniła nazwę (z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Mazowiecką Uczelnię Publiczną), strukturę organizacyjną (zamiast instytutów powstały wydziały), uruchomiła nowe kierunki kształcenia. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu powstało nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Obecnie struktura uczelni opiera się na trzech wydziałach, których oferta kształcenia obejmuje 13 kierunków studiów licencjackich, 4 magisterskie i 2 na studiach jednolitych oraz 30 specjalności. Obecnie na MUP studiuje ponad 2100 osób. W kadrze jest 166 nauczycieli akademickich. Przez ponad 20 lat mury uczelni opuściło ponad 12 tys. absolwentów. Zrealizowano dotąd 13 projektów z funduszy europejskich o łącznej wartości ponad 35 mln zł.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie