Szkoły wyższe

Prof. Marcin Lorenc nowym rektorem Politechniki Opolskiej

Opublikowano: 2019-10-01

forum akademickie
Źródło: www.po.opole.pl

Dr hab. inż. Marcin Lorenc z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej został nowym rektorem tej uczelni. Wybory odbyły się w poniedziałek 30 września.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających stało się konieczne po śmierci prof. Marka Tukiendorfa. Pełnił on funkcję rektora od 2012 roku. Zmarł 18 lipca w wieku 55 lat. Wyboru nowego rektora dokonało w poniedziałek 30 września Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli poszczególnych wydziałów uczelni, administracji, środowiska studentów i doktorantów. O stanowisko ubiegało się trzech kandydatów: prof. Krystian Czernek, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Mechanicznego; prof. Marcin Lorenc z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. studenckich i inwestycji.

Spośród stu uprawnionych przy urnie stawiło się 98 elektorów. Przewodniczył im prof. Marian Łukaniszyn, prorektor ds. nauki. Głosy przeliczyła komisja skrutacyjna w składzie: Bartosz Polok (przewodniczący Samorządu Studenckiego), dr hab. inż. Katarzyna Hys oraz dr Filip Tereszkiewicz. Wobec wyrównanych sympatii, głosowanie rozstrzygnęło się dopiero w drugiej turze. W jego wyniku wybory uzupełniające wygrał prof. Marcin Lorenc. Jego kadencja potrwa do września 2020 roku. Wtedy też rozpocznie się kolejna, pełna już, czteroletnia kadencja. O tym, kto obejmie wówczas fotel rektora zadecydują wybory zaplanowane na marzec przyszłego roku.

Dr hab. inż. Marcin Lorenc związany jest z opolską uczelnią od 1993 roku. Od początku kariery zawodowej działalność naukową i dydaktyczną łączy z doświadczeniem menadżerskim w przemyśle. Obecnie kieruje Katedrą Inżynierii Jakości Produkcji i Usług w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach sterowania zapasami. Opublikował ponad 100 prac. Liczba cytowań wg WoS – 39. Indeks Hirscha – 4.

źródło: PO


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie