Szkoły wyższe

Prof. Mario Suwalsky z medalem Merentibus

Opublikowano: 2019-05-15

forum akademickie
Fot. Anna Wojnar

Świętujący swoje 655. urodziny Uniwersytet Jagielloński nagrodził wybitnego uczonego polskiego pochodzenia Mario Suwalsky ‘ego medalem Merentibus.

Uroczystość odbyła się w ramach obchodów rocznicy założenia uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Odznaczenie przyznawane jest przez Senat UJ osobom, organizacjom lub instytucjom zarówno z kraju, jak i z zagranicy w uznaniu ich szczególnych zasług dla najstarszej polskiej uczelni. Jako pierwsi zostali nim uhonorowani w 2001 roku profesorowie Jean Castel i Stanisław Waltoś. W kolejnych latach odznakę otrzymali m.in. prof. Alfred Schauer, prof. Franciszek Ziejka, miasto Kraków oraz uniwersytety w Heidelbergu, Wiedniu i Orleanie. Profesora Suwalsky’ego, chemika polskiego pochodzenia, wyróżniono w szczególności za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad błonami naturalnymi i modelowymi, rozwój intensywnej oraz owocnej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Concepción, a także za efektywne promowanie polskiej nauki i kultury w krajach Ameryki Łacińskiej.

Prof. Mario Suwalsky ma polskie korzenie. Jego rodzice wyemigrowali za ocean w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Z wykształcenia jest chemikiem. Doktorat uzyskał w izraelskim Instytucie Naukowym Weizmanna, po czym odbył szereg staży podoktorskich na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemczech. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie krystalografią rentgenowską błon. Szczególne ważne są jego badania dotyczące oddziaływania leków i innych molekuł wykazujących aktywność fizjologiczną na różnego typu błony modelowe i naturalne. Mają one fundamentalne znaczenie dla zrozumienia molekularnego mechanizmu działania leków i innych biologicznie aktywnych związków. Od ponad 20 lat współpracuje z naukowcami z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a ostatnio także z Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Z uwagi na dużą aktywność nakierowaną na promowanie polskich instytucji naukowych w Chile przez 15 lat pełnił funkcję konsula honorowego RP w Concepción. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie