Życie akademickie

Prof. Michał Głowiński uhonorowany w Bydgoszczy

Opublikowano: 16.05.2018

forum akademickie
Źródło: kujawskopomorskie.naszemiasto.pl

Prof. Michał Głowiński z Instytutu Badań Literackich PAN otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

– Jest uczonym światowej sławy, literaturoznawcą, którego nazwisko jest dziś niewątpliwie najbardziej rozpoznawalne w środowisku krajowej humanistyki i zagranicznej polonistyki. Od wielu lat jesteśmy naukowymi dłużnikami pana profesora – mówił podczas uroczystości prof. Wojciech Tomasik, promotor honorowego doktoratu. – Karmimy się książkami i rozprawami pana profesora. Znaczna ich część to dziś pozycje klasyczne, składające się na kanon humanistyki, z którego korzystają także, a zapewne długo jeszcze korzystać będą, studenci i uczniowie.

Prof. Głowiński ma obecnie 83 lata. Na początku lat 50. ubiegłego wieku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, od 1958 r. jest związany z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W 1961 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, a w 1967 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego za pracę Cykl studiów z historii i teorii polskiej powieści. W 1976 r. Michał Głowiński został profesorem. Od 1978 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, a od 1994 r. członkiem rzeczywistym PAN.

Prof. Głowiński jest nie tylko historykiem i teoretykiem literatury polskiej (pisał m.in. o powieści młodopolskiej) czy autorem lub współautorem (jak w przypadku Zarysu teorii literatury) podręczników dla studentów polonistyki, jest także pisarzem dokumentującym Holokaust. Pisze o nim m.in. w autobiograficznej książce Czarne sezony, opowiadającej o traumatycznych przeżyciach w gettach pruszkowskim i warszawskim. Przeżył wojnę ukrywany przez siostry zakonne. Prof. Głowiński poświęcił też wiele swoich prac mechanizmom komunistycznej propagandy i zjawiskom nowomowy. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Doktorat honoris causa to czwarte tego typu wyróżnienie, jakie otrzymał. Wcześniej przyznały mu ten tytuł Uniwersytet Jagielloński (2000 r.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2001) i Uniwersytet Opolski (2003).

JK

(Źródło: PAP Nauka w Polsce)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie