Szkoły wyższe

Prof. Paweł Cięszczyk nowym rektorem AWFiS w Gdańsku

Opublikowano: 2020-01-13

forum akademickie
Źródło: AWFiS

Nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku będzie prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. Czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.

Pod koniec ub.r. prof. Cięszczyk na miesiąc przejął kierowanie uczelnią po tym, jak mandat złożył rektor prof. Waldemar Moska. Sytuacja była związana z prokuratorskim śledztwem dotyczącym wykorzystywania majątku AWFiS przez rektora i jego współpracowników. W przeprowadzonych w listopadzie wyborach uzupełniających, w których startowało dwóch kandydatów (trzeci nie zyskał poparcia Senatu AWFiS), rektorem ponownie został prof. Moska.

W czwartek, 9 stycznia, odbyły się wybory na nową kadencję 2020–2024. Rada Akademii jako kandydatów na rektora wskazała: dr. hab. Wojciecha Ratkowskiego, prof. AWFiS, oraz prof. dr hab. Pawła Cięszczyka. Podczas posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 18:3 wybory wygrał prof. Cięszczyk, którego czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 września 2020 roku.

Prof. Cięszczyk jest specjalistą w zakresie genetyki sportowej. W 2007 roku został doktorem nauk o kulturze fizycznej. Sześć lat temu uzyskał habilitację, a wkrótce potem – nominację profesorską. Karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie stworzył i kierował Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Pod jego egidą powstał program profilaktyki urazowej dla żołnierzy. W 2014 roku otrzymał Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk podstawowych za „szerokorozumiane zastosowanie badań genetycznych w sporcie i  traumatologii sportowej”. Trzy lata później, zarzucając szczecińskiej uczelni utrudnianie mu kariery, przeniósł się do AWFiS w Gdańsku.

Na swoim koncie ma ponad 160 publikacji. Jest liderem rozpoczętego wartego ponad 1,5 mln zł projektu badawczego, w którym poszukuje nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego. Osiem lat temu został wyróżniony Nagrodą Burmistrza Gminy Goleniów „Barnim” za swoje dokonania naukowe w zakresie genetyki sportowców.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie