Życie akademickie

Prof. Paweł Droździel członkiem EASA

Opublikowano: 2019-03-06

forum akademickie
Prof. Paweł Droździel (po lewej), źródło: www.pollub.pl

Prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts), jednej z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych na starym kontynencie.

EASA, założona w 1990 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich, jest organizacją międzynarodową, pozarządową i non-profit, zrzeszającą ponad 2 tys. najwybitniejszych naukowców, artystów i ekspertów w dziedzinie biznesu i sztuki z całej Europy. Wśród nich znajduje się 32 laureatów Nagrody Nobla. Członkowie Akademii reprezentują nauki humanistyczne, medyczne, artystyczne, przyrodnicze, społeczne (w tym prawa i ekonomii), techniczne, religijne oraz związane z zarządzaniem. EASA stawia sobie za cel analizę i rozwiązywanie problemów stojących przed społecznością europejską we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii. Prezesem organizacji jest Felix Unger, a jednym z wiceprezesów (od 2015 roku) były prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. Do European Academy of Sciences and Arts należy ponad 3o Polaków, w tym prof. Jerzy Buzek, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Andrzej Zoll i prof. Jerzy Woźnicki.

Do grona tego dołączył prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL. Jest pracownikiem Zakładu Transportu Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii. Od 2008 do 2016 roku pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i studenckich na Wydziale Mechanicznym. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1998, a dekadę później obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Žilinie na Słowacji.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką tribologii, trwałości, aspektami ekonomicznymi, zagrożeniami ekologicznymi, bezpieczeństwa oraz zagadnieniami społecznymi w budowie i eksploatacji drogowych środków transportu. Jego dorobek naukowy obejmuje około 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest także współautorem kilku podręczników i skryptów dydaktycznych dla studentów z zakresu zastosowania grafiki inżynierskiej. W ramach prowadzonych badań naukowych zrealizował kilkanaście projektów badawczych i opracowań dla przemysłu.

Od 2001 roku jest aktywnym członkiem zarządu krajowego Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, początkowo jako sekretarz i skarbnik, a obecnie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Jest także członkiem Zespołu Systemów Eksploatacji Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

Źródło: PL


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie