Życie akademickie

Prof. Paweł Wielgosz w komitecie doradczym ds. GNSS

Opublikowano: 2020-03-18

forum akademickie
Źródło: www.uwm.edu.pl
Prof. Paweł Wielgosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został członkiem Komitetu Doradczego ds. Naukowych Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest drugim Polakiem powołanym w skład tego prestiżowego gremium.

Dziekana Wydziału Geoinżynierii UWM do Global Satellite Navigation Systems Science Advisory Committee powołał Johann-Dietrich Wörner, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kadencja potrwa 3 lata.

– GSAC liczy 12 członków i działa w imieniu dyrektora generalnego ESA, przede wszystkim jako organ doradczy w sprawach naukowego wykorzystania programów nawigacyjnych przy dyrektorze ESA ds. nawigacji. Stanowi również główne ciało doradcze dla środowiska naukowego oraz użytkowników w programach naukowych GNSS (globalne systemy nawigacji satelitarnej) w zakresie badań naukowych – wyjaśnia prof. Paweł Wielgosz.

Głównymi zadaniami komitetu jest opracowywanie i przedstawianie rekomendacji dotyczących: potrzeb środowiska naukowego w dostępie do technologii kosmicznych, definiowania, implementacji i wykorzystania projektów naukowych realizowanych dzięki europejskiemu programowi rozwoju GNSS, formułowania i aktualizacji średnio – i długookresowej polityki ESA dotyczącej GNSS, określania priorytetów przyszłych misji satelitarnych związanych z GNSS, finansowania badań naukowych będących podstawą do określenia priorytetów w przyszłych misjach satelitarnych, finansowania przez ESA projektów naukowych dotyczących rozwoju i wykorzystania GNSS. Funkcję przewodniczącego komitetu pełni prof. Marcus Rothacher z Politechniki Federalnej w Zurychu.

– W komitecie będę zajmował się przede wszystkim opracowaniem koncepcji i opiniowaniem projektu drugiej generacji europejskiego systemu Galileo. Będę także opiniował nowe programy naukowe, w których ESA ogłosi konkursy grantowe dotyczące systemów GNSS, w szczególności związane z nawigacją w telefonach komórkowych oraz z badaniami nad ograniczeniem wpływu pogody kosmicznej na nawigacje satelitarną. Będę również zaangażowany w organizację cyklicznej konferencji ESA na temat naukowych zastosowań systemów GNSS – dodaje prof. Wielgosz.

Prof. Paweł Wielgosz jest drugim Polakiem powołanym w skład GSAC. We wcześniejszych kadencjach w pracach komitetu uczestniczył prof. Stanisław Oszczak, również reprezentujący Uniwersytet Warminsko-Mazurski.

źródło: UWM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie