Szkoły wyższe

Prof. Piotr Borek nowym rektorem UP im. KEN w Krakowie

Opublikowano: 2020-06-21

forum akademickie
Źródło: www.up.krakow.pl

Prof. Piotr Borek, dotychczasowy dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, będzie nowym rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wygrał m.in. z kierującym obecnie uczelnią prof. Kazimierzem Karolczakiem.

Wybory odbyły się w piątek 19 czerwca. Z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzono je drogą elektroniczną. O fotel rektora ubiegało się troje kandydatów. Wśród 150-osobowego Kolegium Elektorów zdecydowaną większość uzyskał prof. Piotr Borek, na którego zagłosowało 107 członków wspólnoty akademickiej UP im. KEN w Krakowie. Pokonał tym samym obecnego rektora prof. Kazimierza Karolczaka oraz prof. Roberta Stawarza, prorektora ds. rozwoju. W tegorocznych wyborach, odbywających się we wszystkich uczelniach publicznych, to trzecia porażka urzędującego rektora. Wcześniej do podobnych rozstrzygnięć doszło na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prof. dr hab. Piotr Borek od ubiegłego roku pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W latach 2016–2019 był dziekanem Wydziału Filologicznego, a wcześniej, od 2009 roku, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Jest autorem blisko 200 publikacji, w tym monografii autorskich oraz książek zbiorowych i edycji krytycznych. Za pracę doktorską „Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach” (2001) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2001), a jego rozprawa habilitacyjna była nominowana do tej nagrody (2006). W 2012 roku otrzymał nominację profesorską.

Recenzował kilkadziesiąt doktoratów, habilitacji, ponadto kilka wniosków o tytuł profesora i kilka jako superrecenzent z ramienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (obecnie Rada Doskonałości Naukowej). Jako ekspert recenzował także projekty naukowe w rozmaitych programach grantowych. Jest autorem kilkudziesięciu recenzji wydawniczych książek autorskich, w tym awansowych, a ponadto kilkuset recenzji artykułów w procesie wydawniczym monografii zbiorowych oraz czasopism krajowych i zagranicznych. Prowadził indywidualne i zbiorowe granty w KBN, NCN oraz NPRH jako kierownik lub główny wykonawca zadania.

Specjalizuje się w historii literatury polskiej, edytorstwie i problemach etnicznych. W latach 2004–2016 kierował jedynymi w Polsce studiami podyplomowymi z zakresu romologii: Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne. Na ich prowadzenie pozyskiwał granty z rządowych programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a w ramach ich realizacji pod jego redakcją powstało kilka monografii wieloautorskich z zakresu romologii.

Do 2016 roku był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Pełnił funkcję sekretarza, a obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział Kraków. Zasiada w Komisji Słowianoznawczej PAN Oddział Kraków oraz w Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Jako redaktor naczelny kieruje pracami dwóch czasopism filologicznych: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, a także „Rocznikiem Przemyskim. Literatura i Język”.

źródło: UP KEN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie