Konkursy

Prof. Piotr H. Skarżyński Supertalentem w Medycynie 2019

Opublikowano: 2019-06-04

forum akademickie
Fot. Olga Ropiak, źródło: piotrhenrykskarzynski.pl

Prof. Piotr Henryk Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został Supertalentem w Medycynie 2019. Konkurs „Pulsu Medycyny” honoruje młodych lekarzy do 39. roku życia, którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku, a także wśród pacjentów i mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami lekarskimi, naukowymi lub organizacyjnymi.

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez „Puls Medycyny” od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Zwycięzcę wybrało 10-osobowe jury złożone ze specjalistów z różnych dziedzin. Kandydaci oceniani byli w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody); zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach); perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, prof. nadzw. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jest adiunktem w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2015 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2016 roku zdał egzamin specjalizacyjny z dziedziny otorynolaryngologii, a w 2017 z otorynolaryngologii dziecięcej.

Jest członkiem Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology. Od stycznia 2016 roku pełnił również funkcję Regional Representative of Europe w International Society of Audiology oraz Członka Zarządu w International Society for Telemedicine and e-Health (do grudnia 2018). Jest również Sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (od 2017) oraz Vice-Prezydentem grupy Hearring (od 2017). Od 2018 roku jestem Członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery oraz Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Młodych Naukowców WUM. Jest członkiem-współzałożycielem Światowego Forum Słuchu (World Hearing Forum) przy World Health Organization. W styczniu 2019 roku został wybrany do pełnienia funkcji Vice-President oraz Institutional Representative w International Society for Telemedicine and e-Health (2019–2021).

Laureatami poprzednich edycji Supertalentów byli: prof. dr hab. n. med. Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, dr hab. n. med. prof. nadzw. Bartosz Karaszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. n. med. prof. nadzw. Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

MK

Źródło: Puls Medycyny

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie