Życie akademickie

Prof. Rafał Matwiejczuk z UO ekspertem Komisji Europejskiej

Opublikowano: 2019-02-20

forum akademickie

Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. Uniwersytetu Opolskiego, został powołany na eksperta Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działającej w ramach uprawnień delegowanych przez Komisję Europejską.

Prof. Matwiejczuk pracuje w Zakładzie Logistyki i Marketingu Wydziału Ekonomicznego UO. W REA będzie doradzał w kwestiach związanych z programem Horizon 2020. Weźmie udział w procesie oceny projektów złożonych do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation and Networks Executive Agency – INEA), w ramach programu Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020. Smart, Green and Integrated Transport.

Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, który został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 roku. To największy do tej pory projekt realizowany przez UE w zakresie badań i innowacji. Budżet programu wynosi 80 mld euro, z czego 2,8 mld euro zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.

Maciej Kochański


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie