Szkoły wyższe

Prof. Ronald W. Langacker doktorem honoris causa UMCS

Opublikowano: 2019-05-09

forum akademickie
Fot. Bartosz Proll

Światowej sławy językoznawca, współtwórca językoznawstwa kognitywnego i twórca gramatyki kognitywnej prof. Ronald Wayne Langacker został doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość odbyła się w Auli im. Kazimierza Myślińskiego na Wydziale Humanistycznym.

Prof. Ronald W. Langacker jest osiemdziesiątym drugim doktorem honoris causa największej lubelskiej uczelni, obchodzącej w tym roku jubileusz 75-lecia. W związku z tym, oprócz stosownego dyplomu, otrzymał także okolicznościową statuetkę Patronki UMCS. Laudację wygłosił prof. dr hab. Henryk Kardela, kierownik Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego UMCS, a jednocześnie promotor nadania tytułu dhc prof. Langackerowi.

Działalność naukowa prof. Ronalda W. Langackera obejmuje językoznawstwo angielskie, językoznawstwo ogólne i teoretyczne oraz filozofię języka. Jego najwcześniejsze artykuły z lat 1965–1972 dotyczą gramatyki języka francuskiego. Tytuł magistra i stopień doktora uzyskał w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, które stało się główną domeną jego pracy naukowej i dydaktycznej. Po uzyskaniu tytułu Master of Arts został pracownikiem Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, gdzie – po przejściu na emeryturę – nadal prowadzi badania nad językiem i sprawuje opiekę nad adeptami językoznawstwa z całego świata.

Pierwszą monografię pt. „Language and its Structure. Some Fundamental Linguistic Concepts” prof. Langacker napisał w 1967 roku. Jego prace wywarły ogromny wpływ na rozwój językoznawstwa przełomu XX i XXI wieku. Jest autorem 20 książek, ponad 200 artykułów naukowych oraz około 30 artykułów-recenzji. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ukazały się przekłady jego artykułów na dziesięć języków: koreański, chiński, japoński, francuski, duński, włoski, rosyjski, hiszpański, kataloński i polski. Trzy książki Profesora zostały opublikowane przez Wydawnictwo UMCS: „Wykłady z gramatyki kognitywnej – Kazimierz 1993” (1995), „Wykłady z gramatyki kognitywnej – Lublin 2001” (2005) oraz „Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures” (2016).

Źródło: UMCS

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie