Sprawy nauki

Prof. Stanisław Czuczwar w Academia Europaea

Opublikowano: 2019-10-21

forum akademickie
Źródło: www.umlub.pl

Profesor Stanisław Jerzy Czuczwar z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został członkiem Academia Europaea, europejskiej organizacji podejmującej działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspierającej badania interdyscyplinarne i międzynarodowe, zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, jak również promującej wartości europejskiej nauki i badań.

Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku i Szwedzkiej Akademii Nauk. Gromadzi wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Nie ma charakteru badawczego, jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. To największa taka organizacja w Europie. Zrzesza obecnie ponad 4 tys. członków, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Należy do niej ponad 90 uczonych z Polski.

Profesor Stanisław Jerzy Czuczwar jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, kieruje Katedrą i Zakładem Patofizjologii. Jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2007–2010 był prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Prowadzi od wielu lat badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych w poszukiwaniu racjonalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Bada także wpływ ligandów różnych układów neuroprzekaźnikowych na działanie przeciwdrgawkowe i neurotoksyczne leków przeciwpadaczkowych. Ostatnio zaangażował się w badania zmierzające do ustalenia zależności pomiędzy niedokrwieniem mózgu a chorobą Alzheimera. Jest autorem lub współautorem 414 artykułów naukowych, które do chwili obecnej były cytowane 9330 razy. Wypromował 44 doktorów nauk medycznych, z których pięcioro uzyskało habilitację, a trzy osoby tytuł profesora.

Członkostwo w Academia Europaea otrzymuje się dożywotnio w drodze zaproszenia popartego rekomendacjami, po weryfikacji osiągnięć kandydata. Organizacja działa jak europejska akademia nauk. Dba o wysokie standardy etyczne w sferze nauki, prowadzi działalność lobbingową i doradczą w Komisji Europejskiej. Ma siedzibę w Londynie, biuro informacyjne w Graz oraz 5 hubów wiedzy w: Barcelonie, Bergen, Cardiff, Tbilisi i we Wrocławiu. Zajmuje się promocją działalności akademickiej, nauki i badań, a poprzez Young Academy of Europe opieką i mentoringiem dla młodych uczonych.

MK, źródło: UMLub


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie