Szkoły wyższe

Prof. Stanisław Głuszek nowym rektorem UJK w Kielcach

Opublikowano: 2020-06-04

forum akademickie

Prof. Stanisław Głuszek zastąpi prof. Jacka Semaniaka na stanowisku rektora Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozstrzygnięcie zapadło dopiero w drugiej turze głosowania.

Pierwsze podejście do wyboru rektora w UJK odbyło się we wtorek 2 czerwca. Z trojga kandydatów nikomu nie udało się wtedy uzyskać bezwzględnej większości głosów. Najwięcej – 39 – otrzymał prof. Stanisław Głuszek, prorektor ds. medycznych. Do drugiej tury przeszedł też prof. Michał Arabski – prorektor ds. nauki, na którego zagłosowało 31 elektorów. Z walki o fotel rektora odpadła prof. Barbara Gawdzik, dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, która dostała 30 głosów.

W przeprowadzonej w czwartek 4 czerwca drugiej turze głosy rozłożyły się podobnie. Wśród 100 elektorów (wszystkie głosy ważne) prof. Stanisław Głuszek uzyskał poparcie 58 z nich i w kadencji 2020–2024 będzie nowym rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek ur. się w 1954 roku w Bodzentynie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Łodzi. W 1981 r. uzyskał stopień doktora, a w 1997 r. – doktora habilitowanego. W 2003 roku otrzymał nominację profesorską.

Od 2016 roku jest prorektorem ds. medycznych UJK. W latach 2007–2016 był dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu (przemianowanego później na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu), a wcześniej m.in. dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie UJK). Do ubiegłego roku, przez 18 lat, kierował Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego i Społecznego Instytutu Kształcenia Medycznego, później przekształconym w Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Był ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach. Nadal pełni funkcję kierownika (wcześniej ordynatora) Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Tematyka jego zainteresowań naukowych obejmuje: chirurgię onkologiczną, nowotworów jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby; problematykę ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki; patologię chirurgiczną układu pokarmowego; chirurgię endokrynologiczną (tarczyca i nadnercza); leczenie otyłości (bariatria), zespół metaboliczny, obesitologię, problematykę żywienia pozajelitowego i dojelitowego; chirurgię laparoskopową i genetykę medyczną.

Jest członkiem Polskiej Grupy Badań nad Rakiem Jelita Grubego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, inspiratorem i jednym z głównych badaczy epidemiologii i determinacji genetycznej zapaleń i raka trzustki, koordynuje także badania dotyczące zespołu metabolicznego oraz problematyki klinicznej leczenia otyłości.

Jest autorem bądź współautorem blisko 400 publikacji naukowych, redaktorem 20 monografii z zakresu chirurgii, problematyki etyki i filozofii medycyny oraz organizacji kształcenia medycznego. Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science: 210, PUBMED: 113. Liczba cytowań publikacji w bazie Web of Science: 1860, bez autocytowań: 1780. IF = 168,8, Indeks H = 13.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie