Szkoły wyższe

Prof. Sylwester Czopek nadal rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opublikowano: 2020-04-29

forum akademickie
Źródło: URz

Prof. Sylwester Czopek, obecny rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata. Wybory odbyły się w środę 29 kwietnia.

Prof. Czopek stoi na czele podkarpackiej uczelni już od grudnia 2015 roku, kiedy to najpierw przejął stery od prof. Aleksandra Bobko, który w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora, a kilka miesięcy później wygrał wybory. Teraz z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Głosowanie przeprowadzono zdalnie. Wśród 132 elektorów za kandydaturą prof. Czopka (jedynego pretendenta do fotela rektora) opowiedziało się 127 osób, jedna była przeciwko, a cztery się wstrzymały.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek jest archeologiem, specjalistą od epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1981). Doktorat obronił w 1989 roku w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. W 1996 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 roku został profesorem. Ze stolicą Podkarpacia związany jest od 1981 roku, kiedy rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Był jego dyrektorem w latach 1991–2008. W 1997 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), gdzie współtworzył Instytut Archeologii (kierował nim w latach 2001–2008). W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, a przez kolejne cztery lata – prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Zasiada w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W latach 2012–2015 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

Odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych w południowo-wschodniej Polsce. Jest autorem i współautorem 230 publikacji naukowych (w tym 13 książek/monografii).

MK, Maciej Ulita, źródło: URz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie