Szkoły wyższe

Prof. Teofil Jesionowski rektorem Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020–2024

Opublikowano: 2020-05-25

forum akademickie
Źródło: www.teofil-jesionowski.pl

Prof. Teofil Jesionowski będzie od 1 września nowym rektorem Politechniki Poznańskiej. Zastąpi na tym stanowisku prof. Tomasza Łodygowskiego, który kierował uczelnią od 2012 roku.

Wybory w Politechnice Poznańskiej odbyły się w poniedziałek 25 maja. O fotel ubiegało się trzech kandydatów: prof. Olaf Ciszak – dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej PP, prof. Teofil Jesionowski – prorektor ds. edukacji ustawicznej PP i prof. Tomasz Mróz z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PP. W głosowaniu wzięło udział 99 elektorów. Zdecydowana większość z nich (80) opowiedziała się za prof. Jesionowskim, prof. Mróz otrzymał 12 głosów, a prof. Ciszak – 5. Oddano dwa głosy nieważne.  

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski jest absolwentem Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (1995). W 1999 roku uzyskał na tym wydziale stopień doktora, a w 2008 – doktora habilitowanego. W 2013 roku został profesorem. Od samego początku kariery zawodowej związany z poznańską uczelnią. W mijającej kadencji pełni funkcję prorektora ds. edukacji ustawicznej. Wcześniej był prodziekanem ds. studenckich i ogólnych oraz ds. nauki Wydziału Technologii Chemicznej. Kieruje Zakładem Technologii Chemicznej (od 2010 r.).

Jako lider bądź główny wykonawca realizował projekty i granty badawczo-rozwojowe dotyczące m.in: zaawansowanych funkcjonalnych materiałów hybrydowych krzemionka-lignina, nowych funkcjonalnych komponentów wytwarzanych na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych oraz funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających wanadany. W swoim dorobku ma 432 publikacje naukowe, w tym 380 indeksowanych przez Thomson Reuters JCR, a ponadto 21 rozdziałów w monografiach. Jest autorem 30 patentów i 8 wdrożonych technologii. Indeks Hirscha=39.

Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Zasiada w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Był członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – MNiSW (2012–2018). Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

MK, źródło: www.teofil-jesionowski.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie