Sprawy nauki

Prof. Tomasz Jasiński laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Opublikowano: 11.06.2018

forum akademickie
Źródło: www.lednicamuzeum.pl

Profesor Tomasz Jasiński jest historykiem-mediewistą, badaczem średniowiecznych dziejów Europy Środkowej. Opublikował sto kilkadziesiąt publikacji, w tym kilkanaście książek. Od 2007 r. kieruje Biblioteką Kórnicką PAN.

W latach 2000-2011 był vice-prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od ponad dwudziestu lat kieruje Zakładem Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. jest członkiem zarządu w Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien. Współpracuje z licznymi niemieckimi uniwersytetami i towarzystwami naukowymi. W ramach Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien wraz z grupą uczonych włoskich, francuskich, niemieckich, angielskich oraz z państw nadbałtyckich i Rosji uczestniczy w międzynarodowym programie badań nad dziejami zakonu krzyżackiego.

Badania naukowe prof. Tomasz Jasińskiego koncentrują się wokół źródłoznawstwa, literaturoznawstwa, edytorstwa oraz dziejów Europy Środkowej w średniowieczu. W latach 1989-1999 prof. Tomasz Jasiński opublikował wraz z prof. Antonim Gąsiorowskim około 1300 średniowiecznych dokumentów dotyczących dziejów Wielkopolski w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski, najważniejszym wydawnictwie źródłowym do dziejów tego makroregionu. Zajmował się także badaniami nad początkami państwa polskiego, w tym kwestiami związanymi z chrztem księcia Mieszka, a także stosunkami polsko-niemieckimi w średniowieczu. W ostatnich latach prof. Jasiński podjął też pogłębione studia źródłoznawcze nad najstarszą annalistyką polską, prowadzone z wykorzystaniem przede wszystkim metody porównawczej dla najważniejszych źródeł rocznikarskich z okresu pierwszych Piastów, tj. m.in. Rocznika poznańskiego czy Rocznika kapituły krakowskiej, zestawianych z annalistyką czeską oraz niemiecką.

W uznaniu „zasług za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego” Kapituła Nagrody, na wniosek Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednogłośnie przyznała prof. Tomaszowi Jasińskiemu Honorową Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego dziesiątej edycji.

JK

(Źródło: Biblioteka Kórnicka PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie