Szkoły wyższe

Prof. Władysław Stróżewski doktorem honoris causa UP im. KEN w Krakowie

Opublikowano: 2019-05-10

forum akademickie
Źródło: www.up.krakow.pl

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, filozof, prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W uroczystości uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Prof. Stróżewskiego uhonorowano za całokształt dorobku naukowego i zasługi dla środowiska akademickiego, m.in. za wykształcenie wielu pokoleń studentów i przyszłych filozofów. Wybitny polski filozof urodził się w 1933 roku w Krotoszynie. Studia wyższe odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam też obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem o. prof. Mieczysława Krąpca. W 1957 r. przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, na którym otrzymał tytuł profesora. Wieloletnim miejscem jego pracy, obok Instytutu Filozofii UJ, była Akademia Muzyczna w Krakowie. Wykładał też gościnnie na innych polskich uczelniach, a także w Stanach Zjednoczonych. Był stypendystą uniwersytetów i fundacji zarówno amerykańskich, jak i europejskich. Władysław Stróżewski jest autorem kilkunastu pozycji książkowych i ponad 200 artykułów, w tym wielu w językach obcych. Piastuje najwyższe funkcje w instytucjach naukowych. Jest wieloletnim przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaktorem naczelnym reaktywowanego w 1992 r. „Kwartalnika Filozoficznego”, członkiem towarzystw naukowych, redakcji i rad naukowych wielu pism filozoficznych. Był m.in. członkiem Zespołu Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, International Society for Metaphysics, Polskiego Klubu Literackiego PEN, przewodniczącym Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Profesor Władysław Stróżewski otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, Nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, był też wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta i Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.

Poglądy filozoficzne Władysława Stróżewskiego obejmują trzy wielkie dziedziny: metafizykę, aksjologię i antropologię, w których stawia najważniejsze pytania klasycznej filozofii europejskiej i prezentuje własne oryginalne odpowiedzi. Znaczącą częścią jego twórczości są analizy z zakresu historii filozofii, a obok nich rozprawy na temat patriotyzmu, autorytetu, wielkości czy istoty pokoju. Osobne miejsce zajmują traktaty poświęcone dziełom poetyckim, muzycznym, sztukom plastycznym, podbudowane głęboką i wszechstronną znajomością dorobku kultury europejskiej. Wykłady Profesora Władysława Stróżewskiego cieszą się ogromnym powodzeniem wśród studentów, a odczyty gromadzą licznych słuchaczy. Znakomity dydaktyk wychował wiele pokoleń studentów i niezmiennie skupia wokół siebie grono wybitnych osób i ciekawych umysłów.

Aleksandra Fajfer, źródło: UP im. KEN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie