Szkoły wyższe

Prof. Wojciech Strzyżewski nowym rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opublikowano: 2020-06-10

forum akademickie
Fot. Marcin Fijałkowski/wzielonej.pl

Prof. Wojciech Strzyżewski, obecny prorektor ds. studenckich, przez najbliższe cztery lata będzie kierował Uniwersytetem Zielonogórskim. Był jedynym kandydatem na stanowisko rektora.

Wybory w trybie online odbyły się w środę 10 czerwca. Wyłaniano w nich następcę dla prof. Tadeusza Kuczyńskiego, który zarządza zielonogórską uczelnią już drugą kadencję. O fotel rektora starał się tylko jeden kandydat – prof. Wojciech Strzyżewski. Uprawnionych do głosowania było 142 elektorów. Udział w wyborach wzięło 130, z czego 121 opowiedziało się „za”, 2 było przeciw, a 7 się wstrzymało.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski ur. się w 1960 roku w Zielonej Górze. Jest absolwentem historii zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od początku kariery zawodowej związany z zielonogórskimi uczelniami, najpierw z WSP, a po połączeniu jej w 2001 roku z Politechniką Zielonogórską – z Uniwersytetem Zielonogórskim. W 1984 r. zaczął pracę w Instytucie Historii WSP. W 1990 roku obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Pełnił szereg funkcji organizacyjnych, m.in. kierownika Zakładu Historii XVI–XVIII wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, od 2002 do 2005 roku był dyrektorem Instytutu Historii, a przez kolejnych siedem lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UZ. Od roku 2012 jest prorektorem ds. studenckich.

W badaniach zajmuje się naukami pomocniczymi historii i dziejami wczesnonowożytnymi XVI–XVIII w., zwłaszcza w zakresie dziejów rodzin szlacheckich. Jest uznanym w Polsce ekspertem w zakresie heraldyki i sfragistyki. Opracował kilkadziesiąt projektów herbów i flag dla różnych jednostek samorządowych. Inna jego domeną są pieczęcie szlacheckie i miejskie. W badaniach koncentruje się również na problematyce związanej z historią regionalną, zwłaszcza w dziejów Śląska i Ziemi Lubuskiej oraz dziejów miast. Jest autorem bądź współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii. Dwukrotnie zdobywał nagrodę za najlepszą w Polsce książkę z zakresu heraldyki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i niemieckiego Towarzystwa „Herold” w Berlinie.

MK, źródło: UZ

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie