Szkoły wyższe

Prof. Zbigniew Barabasz nowym rektorem KPU w Krośnie

Opublikowano: 2020-06-25

forum akademickie
Źródło: www.wf.ur.edu.pl

Prof. Zbigniew Barabasz, obecny prorektor ds. rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, będzie od września nowym rektorem uczelni. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w KPU odbyły się w czwartek 25 czerwca. Nie mógł w nich startować zawiadujący uczelnią prof. Grzegorz Przebinda, dla którego kończąca się kadencja jest już drugą z rzędu. Kolegium Elektorów wybrało na nowego rektora prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Barabasza, związanego z krośnieńską uczelnią od początku jej istnienia, czyli od 1999 roku.

Rektor-elekt ur. się w 1963 roku. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W roku 2007 uzyskał stopień doktora („Transformacja kultury fizycznej  w uniwersytetach polskich w latach 1989–2006”, a w 2012 – habilitację („Wybrane czynniki warunkujące wytrzymałość aerobową 20-letniej młodzieży”). Jeszcze przed powstaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (przemianowanej w maju 2020 roku na Karpacką Państwową Uczelnię) jako asystent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadził wykłady w działającym w Krośnie Kolegium Nauczycielskim. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ.

W podkarpackiej uczelni przez 6 lat był kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, a następnie dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej. W 2012 roku został prorektorem ds. studiów, a od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. rozwoju. Wykłada także w Katedrze Nauk o Zdrowiu w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zjawiskach diagnozowania treningu sportowego oraz aktywności fizycznej młodzieży szkolnej i akademickiej. Brał udział w licznych projektach badawczych dotyczących m.in. przygotowania motorycznego w siatkówce i piłce nożnej oraz rozwoju sportu akademickiego, również realizowanych we współpracy z uczelniami ze Słowacji Ukrainy. Posiada w dorobku ponad 60 publikacji i artykułów naukowych.

Był inicjatorem i organizatorem ośmiu edycji Forum Sportu i Wychowania Fizycznego, adresowanego do nauczycieli powiatu krośnieńskiego. Jest wiceprezesem Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz wiceprezesem Podkarpackiego Towarzystwa  Naukowego Kultury Fizycznej w Rzeszowie. Przewodniczy Komisji Wychowania fizycznego przy ZG AZS.

Jako trener klasy I w piłce nożnej prowadził przez 6 lat klub Karpaty Krosno. Jest także instruktorem żeglarstwa PŻŻ, instruktorem narciarstwa PZN, sternikiem motorowodnym i instruktorem pływania. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi  i Złotą Odznaką AZS.

KPU to pierwsza uczelnia w Krośnie, utworzona 15 czerwca 1999 roku. W pierwszym roku działalności kształciła w pięciu specjalnościach licencjackich. Obecnie oferta obejmuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia. W ub.r. uruchomiono pierwsze studia magisterskie na kierunkach: inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Na wszystkich studiuje niemal 2,5 tys. osób. Strukturę uczelni tworzą trzy instytuty: Humanistyczny, Zdrowia i Gospodarki, Politechniczny. Do maja tego roku funkcjonowała pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie