Szkoły wyższe

Prof. Zbigniew Koruba pokieruje Politechniką Świętokrzyską

Opublikowano: 2020-07-09

forum akademickie
Źródło: www.tu.kielce.pl

Prof. Zbigniew Koruba został wybrany na rektora Politechniki Świętokrzyskiej w kadencji 2020–2024. Zastąpi prof. Wiesława Trąmpczyńskiego, który kieruje uczelnią od ośmiu lat. 

Wybory na Politechnice Świętokrzyskiej odbyły się w czwartek 9 lipca. Startowało w nich troje kandydatów. Do wyłonienia nowego rektora konieczne były dwie tury. W pierwszej odpadła prof. Lidia Dąbek, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. W decydującym głosowaniu prof. Zbigniewa Korubę, prorektora do spaw badań naukowych i kontaktów z przemysłem, poparło 40 elektorów, zaś jego konkurenta prof. Pawła Łaskiego z Katedry Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn, dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach – 27. Cztery głosy głosy były nieważne.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba ur. się w 1957 roku w Trzebnicy. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1982 roku. W 1990 roku obronił rozprawę doktorską (dyscyplina automatyka i robotyka; specjalności: identyfikacja i sterowanie), w 2001 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego (dyscyplina mechanika; specjalności: dynamika układów materialnych, sterowanie obiektów latających, optymalizacja układów mechanicznych, symulacje komputerowe), a w 2010 roku został profesorem nauk technicznych.

Z Politechniką Świętokrzyską związany jest od 1984 roku. W obecnej kadencji pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem. Wcześniej przez cztery lata był dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Od 2006 roku kieruje Katedrą Technik Komputerowych i Uzbrojenia.

Specjalizuje się m.in. w dynamice układów materialnych, metodach komputerowych i sterowaniu obiektami latającymi. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy dynamiki i sterowania układów mechanicznych (samonaprowadzanych pocisków rakietowych, kierowanych bomb lotniczych, bezzałogowych obiektów latających itp.), systemów naprowadzania broni precyzyjnego rażenia, symulacji komputerowych ruchu obiektów latających, badań żyroskopów jako układów napędowych w optycznych koordynatorach celu wybranych rodzajów broni precyzyjnego rażenia, badań teoretyczno-eksperymentalnych dynamiki i nawigacji dronoidów.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 250 publikacji naukowych (w tym ponad 25 z tzw. listy filadelfijskiej), jest autorem lub współautorem 5 monografii, 2 podręczników i 4 skryptów (indeks Hirsha = 10).

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Komitetu Ekspertów ds. innowacji i wdrożeń „MESKO” i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Kielcach. Pełni rolę eksperta ds. mechatroniki w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest członkiem Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN. Od 2017 roku zasiada w Radzie Naukowo-Programowej Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność, w skład którego wchodzą: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Świętokrzyska, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Morska w Szczecinie.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie