Życie akademickie

Prof. Zbigniew Kundzewicz doktorem h.c. SGGW

Opublikowano: 2018-12-03

forum akademickie
Źródło: www.sggw.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz został doktorem honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 29 listopada w Auli kryształowej SGGW.

Profesor Zbigniew W. Kundzewicz jest wybitnym uczonym z zakresu hydrologii, który od wielu lat współpracuje z naukowcami z SGGW (zwłaszcza z Katedry Inżynierii Wodnej). W 2014 roku otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla SGGW”. W latach 2014–2017 był koordynatorem polsko-norweskiego projektu CHASE-PL, w którym warszawska uczelnia była drugim polskim partnerem. Projekt zakończył się dużym sukcesem (przeszło 20 publikacji w bazie „Web of Science”, z czego osiem współautorstwa profesora z pracownikami SGGW). W ramach projektu powstały również książki, m.in. „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce” pod red. Z.W. Kundzewicza, O. Hovy oraz T. Okruszki. Laureat współpracował też z prof. Kazimierzem Banasikiem w ramach IAHS (Z.W. Kundzewicz – sekretarz Komisji Systemów Wodnogospodarczych – ICWRS, edytor i członek Zarządu, K. Banasik – wiceprezydent Międzynarodowej Komisji Erozji Kontynentalnej – ICCE) oraz profesorami Edwardem Pierzgalskim i Andrzejem Byczkowskim w ramach komitetów PAN, co zostało uwieńczone współautorskimi artykułami w kwartalniku „Nauka”.

W lutym ubiegłego roku uroczyście przekazał Bibliotece Głównej SGGW prywatną kolekcję kilkudziesięciu „czerwonych książek”, czyli wydawanych przez IAHS monografii naukowych z zakresu hydrologii. Zrobił to w przekonaniu, że SGGW jest najlepszą instytucją naukową w Polsce zajmującą się tą tematyką, książki te będą więc cieszyły się zainteresowaniem pracowników i studentów.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”.

Źródło: SGGW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie